МЕНЮ
КОШНИЦА

сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020

сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020 - unipress.bg
сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 128
  • Година: 2020
Купи

СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ХLV, 2020, № 1


D. Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe

and Beyond (C o r i n n a L e s c h b e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

В. Сумрова. Новите феминални названия в българския език

(П е т ъ р С о т и р о в). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Н. Костова. Глаголни неологизми в българския език (М а р и я н а В и т а н о в а) . . . 94

B. Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà

(Morpholexical Aspects) (П е т я А с е н о в а) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типове грешки при създаване и превод

на текст. Български език като чужд (В а л е н т и н Ге ш е в) . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ГОДИШНИНИ

Р е н и М а н о в а – Радка Влахова-Руйкова на 65 години . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Р е н и М а н о в а – Библиография на трудовете на Радка Влахова-Руйкова . . . . 107

ХРОНИКА

И с к р а Д о б р е в а – Конференция по езикови контакти на Балканите

и в Мала Азия 8–10 ноември 2019 г., Солун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

БИБЛИОГРАФИЯ

С о н я Б о я д ж и е в а – Български езиковедски дисертации за 2018 г. . . . . . . . . 121

Нашите автори в броя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124