МЕНЮ
КОШНИЦА

сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019

сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019 - unipress.bg
Изчерпан
сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 214
  • Година: 2019
Купи

Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи / 15

ЛИНГВИСТИЧЕН ФОРУМ

Михаела Москова

Употреби на конклузива при предаване на чужда реч в подчинено изречение с глагол за предаване на чужда реч в главното / 19

Димитър Георгиев

Генериране на подчинените изречения при глагола съм / 31

Полина Петрова

За сложните думи в среднобългарското учително евангелие / 47

Андриана Спасова

Възрожденската рецепция на „Илиада“ от Омир / 55

Деница Медарска

Езикът на омразата в гръцкото политическо пространство – реторика на крайнодесните Хриси Авги (Χρυσή Αυγή) / 67

Мария-Лия Борисова

Спецификите на речта в романа „Възвишение“ в контекста на езиковите школи през Възраждането / 76

Валентина Кирилова-Мангелова

Отношението род-пол при събирателните съществителни / 82

Антоанета Начева

Футболният комента(то)р и неговата реч / 91

Неделина Вангелова

Семантичните роли и чуждоезиковото обучение / 109

Цветелина Боянкина

Режим(ът) за невербално съгласие и несъгласие в публицистични телевизионни програми (анализ на интервюта в сутрешния блок по Нова телевизия) / 123

Зорница Танчева

Президентската реч. Речта на българските президенти по повод национални празници на Република България / 132

ИМЕНА В БЪЛГАРСКАТА ЛИНГВИСТИКА

Разговор с проф. д.ф.н. Стефана Димитрова / 144

Разговор с проф. д-р Венче Попова / 152

БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Иван Христов: / 159

БЪЛГАРИСТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА

Валерия Велева

Трябва да впрегнем нормите на езика ни за налагане на разбирателство, а не за разделение / 167

ПРЕДСТАВЯМЕ

Виолина Христова

Климентовите четения за млади изследователи. Том 1. (Сборник с доклади от едноименната конференция), Составители: Д. Атанасова, М. Антонова-Вапцарова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019 / 175

Теодора Цветанова

Trivium – пътеки на знанието. Рада и приятели (Сборник в чест на проф. Радка Влахова). Составители: Елена Хаджиева, Светла Коева, Атанас Атанасов. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 589 с. / 178

Васил Койнарев

Речник на лингвистичните термини за студенти слависти. А-Н (Надежда Сталянова, Елена Крейчова. Изд. „Парадигма“, 2019) / 183

ХРОНИКА

Симеон Бончев

20 години „Климентови четения за млади изследователи“, 20 години традиция / 187

Деметрия Танева

Студентска научна експедицията „Богатството на родопските диалекти“ / 194

Васил Койнарев

Езикова агресия и общество / 197

Гергана Йорданова

Летният семинар по български език и култура – хубави летни спомени / 200

Елина Алипиева

Между шарките на една торба / 201

ЗА АВТОРИТЕ / 211