МЕНЮ
КОШНИЦА

сп. Българска реч, кн.1/2020

сп. Българска реч, кн.1/2020 - unipress.bg
Изчерпан
сп. Българска реч, кн.1/2020
АвторКолектив
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 146
  • Година: 2020
  • ISBN: 1310-733Х
Купи

Списание за езикознание и езикова култура

Издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“


СЪДЪРЖАНИЕ

БЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВО

Лексикологични етюди 14 – Борис Парашкевов / 7

Nomina actoris в Речника на българския език на Найден Геров – Емилия Македонска / 13

За една притежателна употреба на определителния член в българския език – Иван Илиев / 19

ЕЗИК И РЕЧ

Метаезик и пунктуация в състава на предикацията – Мариана Георгиева / 25

Типове преводни съответствия на българските минали свършени деятелни причастия на украински език в романа на Павел Вежинов „Нощем с белите коне“ –

Павлина Мартинова-Иванова / 34

Стратегии на езикова агресия в парламентарната реч на България и Украйна – Юлияна Узаничева / 42

Съвременното публично общуване между говоренето и плюенето – Витка Делева / 50

Някои бележки относно възприемането на езиковата агресия в съвременното общество – Елена Крейчова / 60

ЕЗИК И ОБЩЕСТВО

Буквите в контейнера на душата – Цветанка Аврамова / 66

Иновативни лингвистични проекти в областта на българистиката – Владислав Миланов / 68 

Езиковата агресия, свободата на словото и политическата коректност – Елена Крейчова / 78

Речевата агресия в интернет форумите – Марияна Парзулова / 81

Агресията сред подрастващите – училищен, социален или обществен проблем? – Филипа Каменова / 90

Агресията в интернет – причини, последствия, противодействия – Ангел Пилев / 92

Невербална и вербална агресия в нашата комуникация – Калоян Курдоманов / 96

Дали медиите са проводник на езикова агресия? – Спас Крайнин / 102

Езиковата агресия в училище и „навсякъде“ – Васил Койнарев / 104

Езиковата агресия при учениците – между думите, които ги обиждат, и тези, които те използват, за да нанесат обида – Мария Пилева / 113

Добрата новина е лошата новина, или за един случай на насилие в училище – Елена Руневска / 118

Езиковата агресия в училището – причини, подходи и мерки за преодоляване – Марияна Петрова / 124

Езикът в училище – между „чистий бляск“ и „ругателството модно“ – Владимир Игнатов / 128

Причини за езиковата агресия в училище – Мариела Кръстева / 132

ПРЕДСТАВЯМЕ

Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова. Кратка учебна антология „Страници от българската литература“. – Анастасия Отрублянко / 134

Надежда Сталянова, Елена Крейчова. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти А– Н. Български език – чешки език – полски език. София: Парадигма, 2019, 142 стр. – Витка Делева / 137

Диляна Денчева. Метафора и преводимост. Подход на лингвиста. София: Лектура, 2015, 149 стр. – Иванка Гугуланова / 140

Надежда Сталянова. Речта в съвременното българско общество, София, Парадигма 2020, 156 стр. – Елена Руневска / 143