ISBN: 978-954-07-4824-5
Страници: 640
Година: 2019
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.8 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: мека корица

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Съдържанието на юбилейния сборник отразява еволюцията на научните възгледи на изследователката и включва области като синтаксис, прагматика, типология на езика и лингвистични универсалии, семиотика, дидактика, прагматика на хумора и др. Многобройните участници в настоящия том са свидетелство за престижа на юбилярката, за научните и професионалните ѝ контакти като преподавател в бакалавърската и магистърската степен на специалността „Испанска филология“, гост-професор в редица университети в страната и чужбина, ръководител на магистърската програма „Семиотика, език и реклама (на английски език)“, ръководител на Катедрата по испанистика и португалистика (2007–2011 г.) и замeстник-декан на Факултета по класически и нови филологии (2015–2019 г.) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участието в сборника на най-изтъкнатите испански и български учени в областта на лингвистиката и семиотиката наред с млади колеги представлява великолепна основа за стимулиране на диалога между различни идеи, поколения и научни направления. Събраните текстове са един възможен прочит на актуалните теми, предизвикателствата и хоризонтите в изследването на комуникацията.

Подобни продукти