Banner
Instagram
Автор: Александър Добрев
ISBN: 978-954-07-2720-2
Страници: 634
Година: 2009
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

0.00 лв.
НЯМА НАЛИЧНОСТ

Главната цел на учебника е да даде нов подход за разрешаване на основната творческа задача в органичния синтез — планираното изграждане на молекулите на сложно построени органични съединения чрез подходящо подбрана поредица от последователни реакции. Този подход е свързан с разбирането на логиката и запознаването с тактиката и стратегията на съвременния органичен синтез, с овладяването на съвременните методи за конструиране на органични молекули с определена структура и конфигурация, съдържащи предварително зададени функционални групи.
Първата част на учебника е посветена на основните принципи на органичния синтез. В първа глава се разглеждат основните задачи и специфичните особености на органичния синтез от гледна точка на съвременните виждания за природата на органичните реакции с оглед отчитане влиянието на електронните, пространствените и стереоелектронните фактори и в съответствие с теоретичните представи за реакционните механизми в органичната химия. В следващите глави са посочени основните понятия, с които се борави в съвременния органичен синтез — целева молекула, синтони, ретросинтетичен анализ, синтезно дърво и др. Подробно са обсъдени методиките, използващи разчленителни операции и трансформи, показани са различните синтони и основните техни синтетични еквиваленти. Разглеждат се най-важните стратегии за провеждане на ретросинтетичния анализ, дадени са основните правила за подбор на стратегическите връзки. Накратко са споменати и възможностите за приложение на компютърни програми за нуждите на насочения органичен синтез — т.нар. молекулен дизайн на органични съединения.
Във втората основна част на учебника се отделя особено внимание на най-важните съвременни синтетични методи за изграждане преди всичко на въглеродния скелет на сложно построени органични съединения.

Подобни продукти