Съставител: Веселин Дафов, Цветелина Рачева
ISBN: 9789540729930
Страници: 236
Година: 2010
Наличност: Да
Тегло: 0.3 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

5.00 лв. 10.00 лв.

Количество

Сборникът включва доклади от конференция в чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Александър Андонов, проведена през май 2006 г. Темата на конференцията е подбрана като израз както на спецификата, с която онтологичната проблематика се разработва във Философския факултет на Софийския университет, така и на една отвореност на философската онтология, разбирана не непременно като подредба и йерархизация на съществуващото.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
ОНТОЛОГИЧНИ ТЕОРЕТИЗАЦИИ
Александър Андонов - За онтологическото познание
Стефан Димитров - Онтологичният ангажимент към чистотата
Валентин Канавров - Върху една принципна възможност за трансцедентално онтологизиране
Веселин Дафов - Онтология на субектностната действителност
ОНТОЛОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ В ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Димитър Цацов - Понятието образ в онтологията на Николай Хартман
Иван Кирков - Отношението между понятията битие притежание при Ерих Фром
Димка Гочева - Онтология на справедливото и справедливостта
в Държавата на Платон
Красимир Делчев - Естетическата онтология на гения при Баумгартен, Кант и Ницше (Проект за едно метафизическо изследване)
Васил Пенчев - Онтология и фундаментална история
Веселин Петров - Проблемът за личността в съвременната процесуална философия
Димитър Зашев - Към откритието на Модерността (подстъпи към Лутеровия проект за нова религиозност)
ОНТОЛОГИЗАЦИИ
Цветелина Рачева - Феномените на времето в хипермодерната епоха
Владимир Теохаров - Към отношението психоанализа - християнска метафизика
Димитър Вацов - Темпоралният обрат в съвременните теории за истината
Пламен Макариев - Онтология на признанието
Иван Колев - Към онтология на спомена
Емил Георгиев - Онтология на съдебната зала
Николай Турлаков - Онтологичният смисъл на вероятното при екзистенциалните
ситуации на проективност и избор
Христо Тодоров - Събития, действия, процеси