Автор: Тони Трайков
ISBN: 978-954-07-5194-8
Страници: 134
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 0.2 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

10.00 лв.

Количество

Доц. д-р Тони Трайков е роден на 1 юни 1959 г. в гр. Кюстендил. През 1988 г. защитава дисертационен труд в Географския институт на БАН. Като научен сътрудник в същия институт участва в разработването на редица проекти, свързани с демографското и поселищното развитие на България. От 1995 г. е преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където е избран за доцент през 2001 г. В ГГФ доц. Трайков изнася лекции и води семинарни занятия със студенти от специалностите „География“, „Регионално развитие и политика“, „Туризъм“, „География и английски език“ и др. Той е един от двамата основатели на магистърска програма „Управление на човешките ресурси“, която е сред най-предпочитаните от студентите във Факултета. Автор е на първия в Софийския университет лекционен курс по дисциплината „География на религиозните общности“.

Научните интереси на доц. Тони Трайков са насочени към геодемографията, регионалистиката, географията на религиозните общности, етногеографията и други области на географското познание. Творческата му дейност включва над 70 статии и студии, участия в различни монографии на колективи от БАН и Софийския университет, както и съавторства в учебници и учебни помагала по география и икономика за прогимназиален и гимназиален етап на образование.

Настоящото издание представлява задълбочен анализ на промените в режима на възпроизводство на населението в България (XX–XXI в.). Разгледани са както общите тенденции в динамиката на възпроизводството на населението, така и съществуващите регионални особености и факторите, които ги обуславят.