Автор: Марина Кирова
ISBN: 978-954-07-2765-3
Страници: 312
Година: 2008
Наличност: Да
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

8.00 лв. 10.00 лв.

Количество

Марина Кирова-Борисова е завършила специалностите Журналистика и връзки с обществеността в СУ „СВ. Климент Охридски", а също така и магистърски курс към Университета Лунд, Швеция. Преподавала е във факултета по Журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Има публикации и доклади на международни конференции в сферата на политическия РИ. Професионалната й дейност е свързана с връзки с обществеността и медии.
В настоящата студия, която е докторската дисертация на авторката, е анализирана личността на политика на страниците на най-високо тиражния непартиен всекидневник „Дневен Труд", както и двете партийно ангажирани печатни издания "Демокрация" и „Дума" в контекста на изборните периоди - изборите за 39-то и 40-то Народно събрание, изборите за президент на Република България през 2001. Изследването проследява доколко и как вестниците способстват за изграждане и утвърждаване на публичния образ на политическите фигури и какъв е имиджът, който те им създават. Изграден е хипотетичен идеализиран модел на успешния български политик и кандидат-политик, който служи за база за съпоставка какъв е образът на родния политик на страниците на вестниците, доколко той притежава необходимите качества и черти. Анализът включва внушителните общо 5640 емпирични единици, които освен аналитично са представени и графично.

Подобни продукти