Автор: Димка Савова
ISBN: 978-954-07-4728-6
Страници: 143
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.3 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

10.00 лв.

Количество

Димка Савова е славист и българист, дългогодишен преподавател по сръбски и хърватски език в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е лектор по български език в Хърватия и в Полша. Научните й интереси са насочени преди всичко към въпроси от областта на семантиката, прагматиката, синтаксиса, морфологията, изследвани върху материал от български, сръбски, хърватски, полски и руски език. Д. Савова е автор на повече от 60 научни публикации, сред които е и монографията „Деагентивността и нейното изразяване в българския език (в съпоставка със сръбския език)“. 

„Обобщеноличните изказвания в българския език – прагматични манипулации на синтактично ниво“ е продължение на темата за езиковите манипулации на ниво изречение, която авторката започва с предишната си монография за деагентивността в българския език. Изследваните при обобщеноличните изречения езикови механизми показват още по-непосредствена връзка с областта на прагматиката, на речевата ситуация и контекста. В книгата посочените изречения получават своето теоретично осветляване, след което авторката се спира обстойно на представените в българския език разновидности на употребата им в речта.

Подобни продукти