Съставител: Атанас Семов
ISBN: 978-954-07-3351-7
Страници: 96
Година: 2012
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.2 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

8.00 лв. 10.00 лв.

Количество

Кризата на държавния дълг, която заплашва стабилността на Икономическия и паричен съюз, показа ясно неотложната необходимост от значителни подобрения на рамката за фискални политики. На 13 декември 2011 г. влезе в сила съществена реформа (част от т.нар. пакет от шест акта), с която се променя Пактът за стабилност и растеж и се осигуряват важни правила и инструменти за наблюдение на националните фискални политики. Друга съществена реформа, междуправителственият Договор за стабилност, координиране и управление в Икономическия и паричен съюз, чийто фискален компонент е Фискалният пакт, влезе в сила на 1 януари 2013 г. Фискалният пакт допълва и укрепва пакета от шест акта. Освен това на 30 май 2013 г. влезе в сила важен регламент, част от т.нар. пакет от два акта. Целта му е да засили допълнително фискалния и икономическия надзор чрез установяване на общи разпоредби за мониторинг и оценка на националните проекти за бюджетни планове като част от цикъла на европейския семестър.

Подобни продукти