Автор: Румяна Лютакова

ISBN: 978-954-07-4396-7
Страници: 592
Година: 2018
Наличност: Да
Тегло: 0.9 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: мека

17.10 лв. 19.00 лв.

Количество

Настоящата книга е плод на дългогодишно изследване върху лексиката, навлязла и създадена в българския и румънския език след началото на демократичните промени през 1989 г. Съпоставката между два езика, принадлежащи към различни езикови групи, но развиващи се в почти идентични социално-исторически условия, води до интересни наблюдения и изводи за основните тенденции в лексикалната динамика и за общото и специфичното в българския и румънския. Трудът се състои от теоретична част, която предлага обширен и многостранен поглед върху неологизмите в двата езика, последвана от двупосочен речник на разглеждания материал.

Резултатите от това проучване могат да бъдат полезни и интересни за лингвисти, за изучаващите румънски или български език като чужд, в преводаческата практика и за целите на лексикографията, както и за онези, които се вълнуват от съвременното развитие на езика.


Румяна Лютакова е преподавател по румънски език, лексикология и обществено-политически превод в специалност „Румънска филология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на научни публикации в български и румънски специализирани издания, съавтор и консултант на учебни помагала, преводач.

Подобни продукти