МЕНЮ
КОШНИЦА

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“. Сборник доклади

НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“. Сборник доклади - unipress.bg
НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“. Сборник доклади
СъставителЯнаки Стоилов, Ралица Илкова, Дилян Начев, Красимир Манов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 368
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5478-9
30.00 лв.
Купи

Пред читателя на този сборник е резултатът от поредните научни четения, организирани от катедрите „Теория и история на държавата и правото“ и „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предвидимостта на законодателството и на правоприлагането, в частност – на правораздаването, е условие за зачитане на правото и правата на личността. Предвидимостта се сочи като необходимо свойст во на правото и като черта, която характеризира правовата държава. Според Райнхарт Козелек правото е право и гарантира справедливост само когато аз мога да очаквам, че в аналогични случаи то ще се прилага по един и същ начин. Предвидимостта допринася за увеличаване на правната сигурност за това, че законът се прилага еднакво към всички, за които се отнася.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ

НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО

Малина Новкиришка-Стоянова

Някои аспекти на стабилността в правото в Древен Рим. . . . . . . . . . . . . . . . .15

Янаки Стоилов

Предвидимост – при прилагане и създаване на правото. . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Даниел Вълчев

Предвидимост на правния ред в постмодерното общество. . . . . . . . . . . . . . . .60

Елизавета Фролова

Предсказуемость в праве как фактор социальной стабильности:

теоретический аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Симеон Гройсман

Нормата като предсказание. Правният реализъм на Оливър Холмс

в светлината на въпроса за статуса на правото като наука . . . . . . . . . . . . . . . .87

Тони Димов

Предвидимостта на правото през призмата на принципите

в нормотворчеството. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Яна Бурнева

Променя ли се понятието за предвидимост на правото с всяка

поредна промяна на закона?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Екатерина Методиева

Предвидимост и преценимост на правните ситуации

при съчетаното действие на два правни реда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Людмила Костова

Предвидимостта като оправдание на въздействието на правото

спрямо неговите адресати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Владимир Иванов

Правната сигурност – основно човешко право ли е? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Александър Димитров

Основание за непредвидими правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

Кирил Илчев

Предвидимостта и сигурността –

критерии за създаване на „по-добри“ регулации. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .185

Любен Тодев

Технологичната неутралност като гаранция за предвидимостта на правото. .198

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА

ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО

Ивета Вълева

Исторически поглед върху понятието за наказателна отговорност . . . . . . . .211

Красимир Манов

Някои въпроси относно предвиждането на поведението

на друго лице при формиране на вината в наказателното право. . . . . . . . . .222

Наталия Георгиева

Предвидимост на наказанието през призмата на принципа

на справедливост в наказателното право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

Ива Пушкарова

Приспособяване на безсрочно наказание, наложено от чуждестранен

съд, в процедури по трансфер на осъдени български граждани. . . . . . . . . . .241

Искра Владова-Недкова

Криминалистичната характеристика на компютърната

престъпност и предвидимостта на разследването. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .254

ДРУГИ ОТРАСЛОВИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА

ЗА ПРЕДВИДИМОСТТА НА ПРАВОТО

Емилия Панайотова

Принципът на последователност и предвидимост –

основен принцип на изпълнителната дейност според АПК . . . . . . . . . . . . . 269

Евелина Димитрова

Предвидимостта в данъчното право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Георги Пенчев

Относно предвидимостта в екологичното право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Янаки Стоилов, Ваня Григорова

Предвидимост на функционирането на универсалните

пенсионни фондове с оглед правата на осигурените лица . . . . . . . . . . . . . . 309

Албена Великова-Стоянова

Обществено осигуряване за старост – предвидимост и адекватност . . . . . 327

Наталия Киселова

Отсъстващият компонент: програмата за управление

на българското правителство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Емилия Ангелова-Ховагимян

Етичните кодекси и правилата за добри медицински практики

като фактор за предвидимостта на доверието на пациента

и избягването на правни конфликти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354