МЕНЮ
КОШНИЦА

Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата

Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата - unipress.bg
Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата
АвторКамелия Спасова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 328
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5124-5
21.00 лв.
Купи

"Изследването анализира с размах различни и изненадващи репонятизации на миметичното, като демонстрира, че модерният мимесис – чрез своята опосредстваност и саморефлексия – винаги създава оста тък. Тъкмо това исторично и теоретично наблюдение свързва миметичното с модерността и авангарда. В крайното си удвояване саморефлексията в литературата е мимесис в мимесиса. Вероятно затова книгата се чете с удоволствие, което умножава удоволствие то от нейното създаване".

Васил Видински

"Чрез връщане към началата на филологията „Модерният мимесис“ постига очертаването на една нова перспектива за развитието на тази наука, която винаги и все още предстои. В книгата на Камелия Спасова филологията се разгръща като вълнуващ пейзаж: многоизмерната територия на литературата, езика и тяхното научно осмисляне, където мисълта успява да мисли и самата себе си". 

Богдана Паскалева

"Книгата на Камелия Спасова анализира мрежа от теоретични проблеми, вариращи от спора между аномалисти и аналогисти и Платоновото понятие за мимесис до постчовешкото. Това, което ги свързва в мрежа, е преди всичко грижата за двойното, неединното, повторителното, второстепенното, отместеното или пресеченото от произхода си".

Тодор Христов


СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни бележки ............................................................................................... 9

Омир като саморефлексивен поет ....................................................................... 9

Какво тази книга не би могла да бъде ............................................................... 12

Наивни и рефлексивни ....................................................................................... 14

Концептуалната мрежа като структура на книгата .......................................... 17

Въведение в миметичната способност ............................................................. 18

Задачата на зрелия филолог: стъпка леко встрани ........................................... 19

Parergon ................................................................................................................ 21

I ГЛАВА

Аналогия и аномалия: генеалогия на библиотеката

в Александрия и Пергам ............................................................................. 23

1. Философският елемент: парадигма .............................................................. 24

2. Генеалогия на библиотеката: хетерохронна хетеротопия ........................... 25

3. Контекстуализация, типологизация и парадигматизация ........................... 27

4. Музейонът, храм на музите или курник на музите ...................................... 30

5. Аналогисти и аномалисти: граматици и критици ........................................ 35

6. Редакции на копия, редакции на оригинали ................................................. 39

7. Световната литература от корабите: „Таблици“ на Калимах ...................... 44

8. Граматическата парадигма и жанровият каталог ......................................... 49

9. Сравнителният метод и един въпрос без отговор ........................................ 51

10. Парадигми по аномалия: несъобразното и хетероклитното ..................... 54

11. Парадигматичният пример: огледалото и хетеротопията ......................... 56

12. Фантастичната библиотека .......................................................................... 59

МЕТАКАЙРИОН

Миметичното желание: Франческа, наивна и саморефлексивна ....... 63

II ГЛАВА

Kайрос и хронос на понятието фигура у Aуербах:

режими на въплъщаване на времето ........................................................ 69

1. Загадъчните фигури на festina lente: добре ли става нещо, бързо става .... 69

2. Библиотекар без библиотека .......................................................................... 76

3. Кайрос и въплътено време у Ауербах: исторически перспективизъм ....... 79

4. Методът Ansatzpunkt: озаряващата сила на отправната точка .................... 82

5. Фигурите на Кайрос и Кронос ....................................................................... 86

6. Понятието кайрос ............................................................................................ 91

7. Историчност на понятието фигура при Ауербах ....................................... 103

7.1. Трите сцени на „Фигура“ ....................................................................... 104

7.2. Nova figura oris: пластична, динамична, телесна ................................ 105

7.3 Фигури и тропи: Цицерон и Квинтилиан ................................................. 108

7.4. Фигурата етопея или мимесис: стилът на Одисей .............................. 112

7.5. Овидий: променлива, многообразна и измамна .................................. 114

7.6. Времева фигура: обещано време и въплътено време .......................... 116

7.7. Фигура и истина | Фигура и история .................................................... 119

8. Фигурална интерпретация и понятието за реализъм ................................ 120

9. Литературната фигура: Вергилий, Беатриче, Данте .................................. 123

10. Литературна фигура и концептуален персонаж:

Сократ на Аристофан и Сократ на Платон ............................................... 130

11. Философски употреби: Манчев, Тенев, Енчев ......................................... 135

12. Репонятизация | псевдоморфоза, фигура .................................................. 138

III ГЛАВА

Двойният мимесис: автентичен и хетерогенен мимесис ..................... 141

1. Мимесис и памет: аедът, софистът и философът. Платон срещу Омир .. 141

1.1. Ex memoria: от Мнемозина към анамнезис .......................................... 141

1.2. Метис: да скриеш и откриеш името си ................................................. 143

1.3. Memento mori: помни в смъртта ............................................................ 146

1.4. Знаем как всички лъжи да направим на правда подобни .................... 147

1.5. Одисей и Ер в подземното царство ....................................................... 148

2. Мимесис преди Платон ................................................................................ 150

2. Мимесисът като глас и образ ....................................................................... 151

2.1. Гласът на Аполон, гласът на Дионис .................................................... 152

2.2. Фигурите на Дедал ................................................................................. 153

3. Невидимото сакрално и явяването на двойниците. Ж.-П. Вернан ........... 155

3.1. Ксоанон: от актуализация на божественото към подражание

на явленията ............................................................................................ 156

3.2. Критическа бележка върху понятието двойник ................................... 161

3.3. Платоновият миметичен обрат .............................................................. 163

4. Двойното понятие: примери и парадигми в „Софистът“ на Платон ....... 164

4.1. Диереза и катарсис ................................................................................. 165

4.2. Философът не е като софист: аналитика на подобното ..................... 166

4.3. Ейдолон: ейкон и фантазма ................................................................... 170

4.4. Автентичен мимесис и хетерогенен мимесис ...................................... 176

4.5. Опасното като и пътят на аналогиите ................................................. 178

5. Поетическият мимесис: случайното (τύχη) и вероятното (εἰκός)

в „Поетика“ на Аристотел ............................................................................ 180

5.1. Мойра или мойри .................................................................................... 183

5.2. Тюхе в най-подходящия момент ............................................................ 186

5.3. Статуята на Митий в Аргос ................................................................... 187

5.4. ἀπὸ μηχανῆς | ex machina ......................................................................... 196

5.5. Син на благосклонната τύχη .................................................................. 197

IV ГЛАВА

Мимесис и саморефлексия ........................................................................ 200

1. Към преобразуване на понятието мимесис:

Роман Якобсон и Юрий Лотман ................................................................. 200

1.1. Парадигма на саморефлексията ............................................................ 200

1.2. Зелената херинга на Якобсон: върху саморефлексията ...................... 202

1.3. Огледалото в текста: Стендал или Борхес ............................................ 209

1.4. Текст в текста при Лотман: хетерогенен мимесис ............................... 212

2. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий: Тодор Павлов и Исак Паси .. 216

2.1. Битката за реализма ................................................................................ 216

2.2. Модерен реализъм срещу модернизъм: Томас Ман или Кафка ......... 217

2.3. За преподавателите, които отричат теория на отражението,

няма място в университета .................................................................... 221

2.4. Ти не си жалък копист, а поет ............................................................... 224

2.5. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий ......................................... 226

3. Огледалата в българското литературознание ............................................ 228

3.1. Ехо и Нарцис в българското литературознание ................................... 228

3.2. В хилядите огледала отражение на действителността:

Тодор Павлов ........................................................................................... 231

3.3. Искането изкуството да отразява правдиво действителността:

по Аристотел или по Павлов ................................................................. 235

3.4. Идеологическият имплантант на типичното ....................................... 236

3.5. Скоба върху „Мимезис и антимимезис“ ............................................... 237

3.6. Кривите огледала на междутекстовостта ............................................. 239

3.7. Пиеса в пиесата ...................................................................................... 243

МЕТАКАЙРИОН

Преводачески безпокойства около unheimlich.

Филологическа бележка ............................................................................ 248

V ГЛАВА

Мимесисът и машините ............................................................................. 252

1. Фантастични двойници и иронични автомати.

Светослав Минков, „Автомати“ .................................................................. 254

1.1. Фантастичното и фигурата на двойника .............................................. 254

1.2. Фантастичното като език ....................................................................... 255

1.3. Автомати и деавтоматизации ................................................................. 258

1.4. Малка зелена тетрадка ........................................................................... 266

2. Mиметични машини в изродната долина ................................................... 269

2.1. Aвтоматът-прорицател: нещо скрито излиза наяве ............................. 269

2.2. Мимесис и unheimlich като координати в изродната долина .............. 271

2.3. Човешка грижа и нечовешки дизайн .................................................... 272

2.4. Двойниците на Хироши Ишигуро по пътя към преодоляване

на долината ..................................................................................................... 275

2.5. От към uncanny valley: синхронизиране

на традиции ............................................................................................. 279

2.6. Негативен анагнорисис и unheimlich: Йенч и Фройд .......................... 281

2.7. Разблокиране на различието .................................................................. 285

2.8. Доктор Диагорас и професор Коркоран ............................................... 288

Библиография .............................................................................................. 291

Именен показалец ....................................................................................... 317