Автор: Силвия Ботева
ISBN: 978-954-07-2979-4
Страници: 163
Година: 2009
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

3.50 лв. 7.00 лв.

Количество

Силвия Ботева е преподавател в Катедрата по романистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Научните и проучвания в областта на общото, съпротивителното и френското езикознание са свързани главно с категориите тепоморалност, модалност и аспектуалност, както и с въпроси, разглеждани от когнитивната лингвистика.
Книгата е посветена на един слабо разработен лингвистичен проблем - мястото на метафората при изграждане на връзката пространство - време. Концептуализирането на времето е в тясна зависимост от концептуализирането на пространството. Езиковото възпроизвеждане на тази връзка често се осъществява чрез метафоричен пренос. В книгата се изясняват някои от механизмите на този пренос, разглеждан в светлината на езиковата диахрония и синхрония, на лексикализацията и граматикализаиията.

Подобни продукти