Автор: Константин Марков
ISBN: 954-07-1768-Х
Страници: 251
Година: 2003
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ
“Механика на непрекъснатите среди” представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният апарат, изграден на базата на диадното смятане на Гибс. Изложена е кинематиката на непрекъснатите среди и са представени общите съотношения, които са в сила за произволна деформируема среда: уравненията на непрекъснатостта, на количеството движение и на кинетичния момент заедно с техните най-важни следствия, формулирани са класическите модели на непрекъснатите среди - идеалният и вискозният флуид, както и линейната теория на еластичността. За илюстрация са разгледани най-простите класически задачи, свързани с тези модели, например задачата на Ламе за еластична тръба, интегралът на Бернули, парадоксът на Даламбер за идеалния флуид и др.
Подобни продукти