MENU
Your Cart

Медии и комуникации. 2/2022

Медии и комуникации. 2/2022 - unipress.bg
Медии и комуникации. 2/2022
  • Stock: YES
  • Model: мека
  • Weight: 0.60kg
  • Dimensions: 16.00cm x 23.00cm
  • Pages: 294
  • Year: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5502-1
22.00 лв.

Научен сборник на докторанти от ФЖМК.

Сборникът съдържа статии и студии на докторанти в докторската програма „Медии и комуникации“ в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, които представят постиженията на младите учени от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Медийната грамотност; новото медийно изкуство; изграждането на персонален имидж; регионалната идентичност; стратегиите за управление на бизнес организациите; маркетинговите техники; социалните медии; диалогът в дигиталните маркетингови комуникации; алтернативните проблеми на дигиталната реклама – широкият кръг от тематични и изследователски полета на публикациите в настоящия сборник свидетелстват за интегралния характер на научната специалност „Медии и комуникации“.


СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Шпатов. F acebook като Antibook: девиациите в комуникационния алгоритъм на четене онлайн………….................................................................. 5

Анелия Георгиева. Кинестетичните средства като стратегия за изграждане на персонален имидж в българската кандидатпрезидентска кампания 2021 г..... 29

Анелия Петрова. Туитър срещу политиката – нова ера в политическия дискурс в САЩ…..................................................................................................................... 47

Атанас Лозанов. Ново медийно изкуство – онтология и конфликти………............... 66

Благовест Илиев. Регионална идентичност в национален ефир чрез предаването „България в 60 минути“ на БНТ 1 (01-28 февруари 2021 г.)……………........... 76

Богомила Колева. Стратегии за управление на бизнес организацията в условия на криза………………………………………………………….....………………… 89

Борислав Радославов. Политически аспекти в медийните образи на българските главни прокурори (2006 – 2020)…………………..…………………………….. 105

Виктория Атанасова. Карикатуристът като съвременен паресиаст. Циниците и свободата на словото…………………………………………......……................. 118

Владимир Стоичков. Тенденции в латиноамериканската испаноезична публицистика…....................................................................................................... 130

Десислава Францова. Комуникационни о с лпедици т о о рконавируса е влтевизионната спортна журналистика………………...................................................................... 142

Елена Славкова. Маркетингови техники и послания за Ковид-19 пандемията във Фейсбук – съпоставка между България и Великобритания............................... 159

Зарина Василева. Етични проблеми при благотворителни кампании за деца…......... 169

Калоян Ганев. Алтернативен модел на дигитална реклама, базиран на блокчейн технология………………………………………………....................................... 186

Любомир Палев. Интернет като катализатор на кризи…………………….…...…….... 196

Максим Бехар. Новата нормалност на социалните медии………….............................. 210

Нели Илиева. Изследване на медийната грамотност на учениците от горен курс на средното училище чрез анкети преди и след четенето на медийни текстове.................................................................................................................... 229

Панайот Стефанов. Зиновете – между медиите и изкуството……………………..... 239

Пламена Папазова. Имиджът на идеалния български политик през 2021 г…….…..... 254

Теодора Петкова. Стратегическото значение на диалога в дигиталните маркетингови комуникации в Мрежата................................................................. 276