МЕНЮ
КОШНИЦА

ЖИВОТ И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЛИДИЯ СТОЯНОВА

ЖИВОТ И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЛИДИЯ СТОЯНОВА - unipress.bg
ЖИВОТ И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЛИДИЯ СТОЯНОВА
АвторМилка Терзийска
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 112
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5470-3
14.00 лв.
Купи

Целта на настоящата монография е на основата на горепосочените архивни материали и публикациите на Лидия Стоянова в списание „Свободно възпитание“, да представи нейното все още малко познато дело, свързано преди всичко с работата ѝ с деца със специални образователни потребности и опитите за прилагане на метода на Мария Монтесори в работата с тях. Това дело е изпълнено с много трудности, лишения, отказ от личен живот, но то е и вдъхновяващо преди всичко със своята безкрайна любов към децата и вярата във възможностите на всяко дете.

Монографията се състои от две части. В първата част на основата на публикувани вече източници се описва семейната среда, в която израства Лидия Стоянова и която повлиява върху нейното развитие. Втората част, озаглавена „Пътеката“ и базирана предимно върху посочените по-горе архивни материали, разкрива жизнения път и делото на Лидия Стоянова. Целта е делото на Лидия Стоянова да се популяризира и да стане достояние не само на ограничен кръг от хора, занимаващи се с проблемите на децата със специални образователни потребности, но и на широката общественост, тъй като то носи заряд, особено необходим във време, лишено от ориентири и човешки ценности. То учи на човечност, доброта, обич и отдаденост към всяко човешко същество, независимо от неговите природни заложби.


Съдържание

ПРЕДГОВОР 9

Първа част. СЕМЕЙНА СРЕДА

1. Към корените .............................................................................11

2. Бащата – Параскев Иванчов Стоянов ..........................................

2.1. Детство, ученически и студентски години

(1871–1895) .........................................................................13

2.2. Лекар в България (1895–1918) ..........................................14

2.3. Професор в Медицинския факултет (1918–1940) ...........19

3. Лидия Стоянова за ролята на баща ѝ върху

нейното възпитание .................................................................22

Втора част. ПЪТЕКАТА

1. Начало на педагогическата кариера (1923) ...........................25

2. Работа с паралелките за „бавноразвиващи се ученици“

в училище „Св. Климент“ в София (1923–1924) ...................27

3. Специализация в Париж и Брюксел (1924–1925) .................28

4. След специализацията – училището на Варвара Павловна

Кузмина (1925–1943) ...............................................................30

5. Специализация в Рим при Мария Монтесори (1930) ...........34

6. Прилагането на метода „Монтесори“ в отделението за „ум-

ственозакъснели деца“ в училище „Н. Михайловски“ (1930–

1932) ..........................................................................................35

7. Методът „Монтесори“ в забавачницата към училището на

Варвара Павловна Кузмина .....................................................44

8. В училище „Братя Миладинови“ (19321–934) ......................46

9. В oпитното училище при училище „Св. св. Кирил и Мето-

дий“ (1934–1937) ......................................................................47

10. В дом-училище „Развитие“ (1937–1943) .............................51

11. Ръчна работа ...........................................................................56

12. Ваканции .................................................................................57

13. Празници .................................................................................58

13.1. Празник на елхата ............................................................58

13.2. Имени дни .........................................................................62

8

13.3. Други празници ................................................................62

14. Посещението на проф. Едуард Клапаред в дом

„Развитие“ ...............................................................................64

15. Опресняване на знанията – отново в Софийския универси-

тет (1943–1945) .......................................................................66

16. Отново в училище „Св. св. Кирил и Методий“ и училище

„Любчо Баръмов“ (1945–1950) .............................................67

17. В Детския морски санаториум във Варна

(1943, 1947 и 1948 г.) ..............................................................74

17.1. Работа с децата от предучилищна възраст ....................76

18. Работа в Детската психо-неврологична болница

(1950–1955) ...................................................................................79

19. Въвеждане в логопедията ......................................................81

20. Работа в Научноизследователския институт по неврология и

психиатрия (1955–1968) ........................................................84

21. Отново нова насока на работа ...............................................88

22. Изследванията ........................................................................90

23. Резултатите .............................................................................95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................... 97

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................... 98

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................... 101