МЕНЮ
КОШНИЦА

Учебник по сестрински грижи. Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечно-съдовата система

Учебник по сестрински грижи. Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечно-съдовата система - unipress.bg
Учебник по сестрински грижи. Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечно-съдовата система
АвторДиана Иванова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 176
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5172-6
20.00 лв.
Купи

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение………………………………………………………………………6

Глава I. Наблюдение на общото състояние на пациенти със Сърдечно-съдови заболявания, измерване на показатели (спешен кабинет, интензивно отделение, стационарно отделение)………………………….11

1.  Наблюдение, контрол и поведение на медицинската сестра при пациенти

     на монитор, технически фиш (ТФ)............................................................12

2.  Подготовка на болен и извършване на електрокардиография, (ТФ)……15

3.  Сестрински грижи при изследване и регистриране на артериалното  налягане, (ТФ)............21

3.1.Сестрински грижи при болни с артериална хипертония и хипертонична  криза, (ТФ)..........25

4. Сестрински грижи, свързани с изследване на пулса на пациента, (ТФ)....28

4.1. Брадикардия ...........................................................................................35

4.2.Тахикардия ....................................................................................................36

4.3. Камерна тахикардия ....................................................................................36

4.4. Синусова тахикардия ..................................................................................37

4.5. Пароксизмална тахикардия ........................................................................38

5.Сестрински грижи при измерване, изследване и регистриране на  дишането, (ТФ) ........39

5.1. Кислородолечение, сестринска техника, (ТФ)..........................................46

6. Сестринска   техника   при   измерване   и   регистриране   на  телесната        

    температура, (ТФ)........................................................................................53

7. Уриниране. Сестрински грижи при измерване на диуреза и относително

     тегло, (ТФ)...................................................................................................59

8. Подготовка и извършване на катетеризация на пикочен мехур при жена,    

    (ТФ)...............................................................................................................66

9. Сестрински грижи, свързани с изследване на дефекацията ......................71

9.1. Сестринска техника при извършване на очистителна клизма, (ТФ)…..72

10. Хигиенни грижи за пациентите със ССЗ (ТФ)...........................................75

10.1. Хигиенни грижи за леглото на болния, (ТФ)…………………………89


Глава II. Участие на медицинската сестра при провеждане на  диагностични изследвания и провеждане на терапевтични процедури при пациенти със Сърдечно- съдови заболявания

1. Планиране на назначените изследвания. ...................................................96

2. Правила при вземане, изпращане и транспорт на кръв за лабораторни

    изследвания,  (ТФ) .......................................................................................103

3. Сестринска интервенция и поведение при вземане на кръв за алкално-

     киселинно равновесие от артериална канюла (ТФ)..................................110

4.  Поведение на медицинската сестра при определяне на кръвни групи,   (ТФ) …………………………………………………………………………112

5.  Сестринска техника при поставяне и поддържане  на периферен венозен източник (абокат), (ТФ)...............................................................................115

6.  Сестринска дейност при подготовка, поставяне и поддържане на централен венозен път, (ТФ)........................................................................120

7.  Поведение на медицинската сестра при венозно вливане и перфузионна терапия на пациентите със заболявания на Сърдечно-съдовата система, (ТФ)…………………………………………………………………………125

8.  Извършване на назначената лекарствена терапия - начини и правила за приложение на лекарствени средства ........................................................136

9.  Инжекционно приложение на лекарства. Подготовка за инжектиране, аспириране на лекарствени средства от ампула, флакон и банка.………………………………………………………………………140

10.  Поведение на медицинската сестра при вътрекожна инжекция, (ТФ)..148

11.  Подкожна инжекция. Поведение на медицинската сестра, (ТФ)….......152

12.  Поведение на медицинската сестра при подготовка и поставяне на мускулна инжекция, (ТФ)….......................................................................156 

13.  Венозна инжекция – правила и техника, (ТФ)…....................................160  


Глава III. Усложнения, възникващи вследствие от заболяванията на сърдечно-съдовата система………………………………………………167

Библиография………………………………………………………………170