МЕНЮ
КОШНИЦА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ - unipress.bg
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ
Автор
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека корица
  • Страници: 151
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5308-9
18.00 лв.
Купи

Професията на медицинската сестра в европейските страни има ясно изразена теория и методология, с утвърдени традиции за професионален растеж и развитие. Поставянето на професионалната автономност и отговорност като приоритет в обучението на медицинските сестри у нас е гаранция за тяхната бъдеща реализация. Приоритет в обучението на медицинските сестри са формирането на професионално поведение и изграждането на професионални умения, което да показва отговорността на студента по отношение на вземането на професионални решения, а не само предоставянето на определен обем от знания. Новите програми по сестрински грижи са насочени към създаване на условия за поставяне на акцента върху вземането на автономни решения от страна на медицинската сестра в съответствие с регламентираните законови отговорности.


Съдържание

Въведение ........................................................................................................ 9

Глава I. История и развитие на сестринството ................................ 13

1. Същност и мисия на сестринството ................................................ 22

2. Роля и компетенции на медицинската сестра ................................. 24

3. Нива на човешките потребности по Маслоу ................................... 29

4. Обучението като функция на сестринството ............................... 48

Глава II. Концептуални модели за сестрински грижи .......................... 53

1. Модел на Вирджиния Хендерсън .......................................................... 58

2. Модел на Н. Рупър, В. Логън и А. Тайерни .......................................... 107

3. Модел на Джонсън .................................................................................. 110

4. Адаптационен модел на Калиста Рой ............................................... 112

5. Модел за сестрински грижи на Доротея Орем ............................... 115

6. Сестрински подход за грижи ............................................................... 118

7. Организация на лечебно хранене ......................................................... 121

7.1. Хранене и хранителни потребности ......................................... 124

7.2. Видове диети ................................................................................... 127

Глава III. Общуването в сестринската професия .............................. 133

1. Комуникативни техники в сестринската практика ..................... 138

2. Етични аспекти на сестринските грижи ........................................ 143

Библиография ..............................................................................................