МЕНЮ
КОШНИЦА

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЖУДО КАТО БОЙНО ИЗКУСТВО И СПОРТ

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЖУДО КАТО БОЙНО ИЗКУСТВО И СПОРТ - unipress.bg
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ДЖУДО КАТО БОЙНО ИЗКУСТВО И СПОРТ
АвторАнжелина Янева-Прокопова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 152
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5550-2
25.00 лв.
Купи

Проф. дн Анжелина Янева-Прокопова има богат спортносъстезателен, житейски, професионален и научен опит. Стартира своята спортна кариера като състезател по джудо през 1975 г. и я приключва през 1984 г.

Натрупаните практически знания и умения по-късно прилага като треньор в ДФС „Дунав“ – Русе (1984–1988); ДФС „Искър“ – София (1988–2008); СК „Будо“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (от 1988 г.);

Националния отбор по джудо – жени (1993–1994); Националния отбор по джудо за незрящи (2009–2011). От 1988 до 2022 г. е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Два мандата е ръководител на катедра и два – директор на Департамента по спорт.

Книгата „Теоретични аспекти на джудо като бойно изкуство и спорт“ се основава на докторската разработка на автора за защита на научната степен „доктор на науките“. Трудът е продължение на научните търсения на проф. Янева-Прокопова в областта на спортната педагогика и по категоричен начин доказва как практикуването на спорт и най-вече на джудо намалява агресията, превенция е срещу агресивното поведение и води до изграждането на една балансирана личност.

Книгата съдържа теоретични обобщения на научноприложни проблеми и е подходяща за широк кръг читатели – треньори, преподаватели, учители, инструктори и любители на бойните изкуства.


СЪДЪРЖАНИЕ

Анотация / 7

Рецензия 1 / 9

Рецензия 2 / 10

УВОД / 11

ВИДОВЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА / 15

Древни и съвременни японски бойни изкуства / 21

Класификация на бойните изкуства / 26

История и развитие на джудо / 29

Създаване на джудо / 30

Джудо в България / 34

Джудо състезание / 37

Джудо за всички / 41

ФИЛОСОФИЯ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА / 45

Влияние на индуизма върху формирането на източните бойни изкуства / 46

Влияние на конфуцианството върху източните бойни изкуства / 48

Влияние на даоизма върху източните бойни изкуства / 49

Влияние на шинтоизма върху източните бойни изкуства / 50

Влияние на будизма / 51

Влияние на дзенбудизма / 52

Връзка на философските течения с бойните изкуства / 55

ОСОБЕНОСТИ, ТРАДИЦИИ И ПРИНЦИПИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПО ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА / 57

Традиции и етика / 58

Принципи / 60

Инициатива (сен) / 64

Мотивация и избор на спорт / 67

Възпитанието в източните бойни изкуства / 69

Интелект / 72

Емоционална интелигентност / 74

Степени в бойните изкуства / 78

ВЛИЯНИЕ НА СПОРТА И БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА

ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА / 87

Превенция на агресията чрез източни бойни изкуства / 88

Особености в преподаването на източни бойни изкуства на деца,

проявяващи агресия, и предотвратяване на конфликтни

ситуации / 92

Средства за превенция на агресията в източните

бойни изкуства / 98

Влияние на психоемоционалните механизми от практикуването

на джудо / 105

Изследване на нивата на агресия / 108

Изследване на индексите на психоемоционално състояние –

агресивност, депресия, враждебност, самочувствие / 116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 125

ЛИТЕРАТУРА / 129

ПРИЛОЖЕНИЯ / 141

Приложение 1. Анкетни карти: мнение на педагози / 143

Приложение 2. Анкетна карта: агресия–депресия / 145