МЕНЮ
КОШНИЦА

Учебник по медицина на бедствените ситуации

Учебник по медицина на бедствените ситуации - unipress.bg
Учебник по медицина на бедствените ситуации
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 1.20кг
  • Размери: 16.50см x 23.50см
  • Страници: 672
  • Година: 2017
  • ISBN: 978-954-07-4358-5
30.00 лв.
Купи

Най-подробният учебник по МБС, одобрен за студентите по медицина.

Съдържание:
 

Предговор
Най-често използвани съкращения
Легенда

 

ЧАСТ ПЪРВА
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ, ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

Глава първа
-- Обща характеристика на бедствените ситуации

Глава втора
-- Защита на населението


Глава трета
-- Медицинско осигуряване при бедствените ситуации

Глава четвърта 
-- Характеристика на медицинските загуби и особености на лечебно-евакуационното осигуряване в огнище на при бедствените ситуации

ЧАСТ ВТОРА 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

Глава първа 
-- Характеристика на огнище на поразяване при природни бедствия
-- Огнище на поразяване при бури, урагани и циклони
-- Огнище на поразяване при наводнения и засушавания
-- Огнище на поразяване при земетресения
-- Огнище на поразяване при вулканична активност 
-- Огнище на поразяване при космически катастрофи 

Глава втора
-- Характеристика на огнище на поразяване при антропогенни катастрофи. Бойни отровни вещества (БОВ) 
-- Високотоксични промишлени отровни вещества
-- Характеристика на огнище на поразяване при ядрен взрив
-- Характеристика на огнище на поразяване при ядрени аварии
-- Физични основи на йонизиращата радиация
-- Естествен радиационен фон. Техногенни източници на радиация
-- Радиационна защита при медицинско облъчване
-- Биологично действие на йонизиращата радиация
-- Токсикология на радиационните вещества
-- Радиационни увреждания
-- Характеристика на транспортните катастрофи
-- Огнищи на поразяаване при пожари и взривове
-- Организация на хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствени ситуации

Приложение 1.
Приложение 2.