МЕНЮ
КОШНИЦА

УЧЕБНИК ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА. Част 1

УЧЕБНИК ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА. Част 1 - unipress.bg
УЧЕБНИК ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА. Част 1
АвторИскра Такева
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.70кг
  • Размери: 21.00см x 29.00см
  • Страници: 412
  • Година: 2022
80.00 лв.
Купи

Физикалната и рехабилитационна медицина (ФРМ) е основна клинична специалност, базирана на доказателства, отдадена на разширяването, оценката, прегледа и приложението им в практиката. В световен мащаб физиотерапевтичната общност винаги е била разделяна по име – физиотерапия, физикална терапия и други, дори дефиницията за специалността в много случаи е различна. В днешно време с развитието на медицинските грижи и появата на нови хирургични техники и медикаменти, значително се увеличи продължителността на живот.

Медицинската рехабилитация е подходящ съвременен метод не само след редица тежки заболявания и увреждания, но и за подобряване качеството на живот за всеки човек, свързано с личностните фактори и факторите на околната среда.


Съдържание


Въведение / 15

РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“

Глава 1. Същност на физикалната и рехабилитационна медицина / 17

История на специалността: откъде идва / 17

Дефиниции и концепции на специалността ФРМ / 19

Рехабилитация за хората с увреждания / 20

Епидемиологичен аспект на увреждането / 20

Увреждането през вековете / 20

Моделът на СЗО за функционирането, увреждането и здравето / 21

Увреждане, инвалидност и недъг / 22

Подход на ФРМ към увреждането / 23

Обхват на ФРМ / 24

ФРМ – основна клинична специалност / 25

Принципи на ФРМ / 25

Мултипрофесионален рехабилитационен екип / 26

Клинична област и компетентност на специалистите по ФРМ / 27

Сътрудничество с други медицински дисциплини / 28

Специалността ФРМ в здравната система и обществото / 28

Образование и професионално развитие / 29

ФРМ – базирана на доказателства / 30

Глава 2. Процесът на рехабилитация / 31

Подход за разрешаване на проблема / 31

Диагноза / 31

Функционална оценка / 32

Методи за оценка на състоянието / 32

Определяне на рехабилитационен потенциал / 34

Определяне на показанията и противопоказанията / 35

Поставяне на конкретни цели / 35

Изграждане на рехабилитационен план / 36

Средства, използвани във ФРМ / 37

Рехабилитацията във всички области на медицината и при различна патология / 37

Обобщение / 40

Глава 3. Основи на терапевтичните модалности / 41

Класификация на терапевтичните модалности / 41

Електромагнитна енергия / 42

Топлинна енергия / 44

Електрическа енергия / 45

Звукова енергия / 46

Механична енергия / 47

Реакция на тъканите при въздействие с различните видове енергия / 48

Закономерности при въздействие на различните видове енергия / 50

Механизми на енергиен трансфер / 50

Физични закономерности при предаване на енергията / 51

Дозозависимо лечение / 53

Физиологични и терапевтични ефекти / 54

Комбиниране и съчетаване, съвместимост и несъвместимост

на терапевтичните модалности / 55

Обобщение / 58

Книгопис / 58


РАЗДЕЛ 2. ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ТЪКАНИТЕ

И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА

Глава 4. Процесът на възстановяване на тъканите / 60

Въздействие на стреса върху тъканите / 60

Теория на физическия стрес / 60

Общ адаптационен синдром / 61

Хипотеза за механотрансдукцията / 62

Процесът на увреждане на тъканите / 63

Възпаление / 63

Процесът на възстановяване на тъканите / 65

Фаза на възпалителен отговор / 65

Фаза на фибробластно възстановяване – пролиферация / 69

Фаза на съзряване и ремоделиране на раната / 71

Хронично възпаление / 71

Фактори, които повлияват зарастването на тъканите / 72

Лечение в различните фази на възстановяването / 76

Роля на прогресивната контролирана мобилизация във фазата на съзряване / 78

Обобщение / 79

Книгопис / 80

Глава 5. Физиология, психология и лечение на болката / 81

Какво е болката? / 81

Праг на болката и толерантност към нея / 81

Видове болка / 82

Невроанатомия и неврофизиология на болката / 83

Соматосензорна система / 83

Медиатори на болката / 87

Механизми на предаване на болката / 88

Хиперестезия и хипералгезия / 88

Неврофизиологични теории за контрол на болката / 89

Възходящ механизъм на болкова модулация / 89

Низходяща болкова модулация / 90

Теория за невромодулацията на болката / 92

Припокриване на механизмите за контрол на болката / 94

Инструменти за оценка на болката / 94

Подходи за управление на болката / 99

Как клиницистът трябва да подходи към болката / 99

Средства за лечение на болката / 100

Обобщение / 102

Книгопис / 102


РАЗДЕЛ 3. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

Глава 6. Принципи на електричеството и електротерапията / 103

Електричество / 103

Компоненти на електрическия ток / 104

Електрически токове, използвани във физиотерапевтичната практика / 105

Генератори на терапевтични токове / 107

Основни токови параметри / 107

Видове електрически вериги / 113

Методи на електротерапията / 114

Преминаване на електрическите токове през биологичните тъкани / 114

Апликационни техники и методи на приложение на електрическата стимулация / 117

Електроди / 118

Физиологични отговори на електростимулацията / 121

Нива на въздействие на електрическите токове / 121

Мускулни и нервни отговори на електрическия ток / 122

Мембранен потенциал и потенциал на покой / 122

Възбуждане на електровъзбудимите мембрани / 124

Ролята на синапсите / 127

Ролята на периферната и централната нервна система –

приспособяване и привикване / 129

Ефекти от промените в токовите параметри и тяхното влияние върху

протоколите за лечение / 129

Селективност на електростимулацията / 134

Терапевтични приложения на електрическата стимулация / 136

Видове електростимулация – игра на имена / 139

Общи контраиндикации и предпазни мерки в електротерапията / 141

Обобщение / 142

Глава 7. Токове за електрическа стимулация, използвани в практиката / 144

От теорията към практиката / 144

Импулсен ток с високо напрежение (HVPC) / 144

Характеристики на HVPC стимулаторите / 145

Ефекти и клинични приложения / 146

HVPC за стимулиране зарастването на рани / 146

HVPC за управление на болката / 147

HVPC за мускулна реедукация и повлияване на мускулния спазъм / 148

HVPC за управление на отока / 148

Специфични методики на HVPC / 149

Микротокова електрическа терапия (MET) / 150

Характеристики на микротоковата електрическа стимулация / 150

Механизъм на действие / 151

Ефекти на микротоковете / 152

Обезболяващ ефект / 152

Биостимулативен ефект върху оздравителния процес / 152

Методики на приложение / 153

Лечебни протоколи / 153

Показания и противопоказания / 154

Обобщение на HVPC и MES / 155

Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS) / 155

Същност на TENS / 155

Апарати за TENS и параметри, използвани при работа / 156

Видове TENS и механизъм на действие / 158

Конвенционална или високочестотна TENS (въздействие на сетивно ниво) / 158

Електроакупунктура или нискочестотна TENS

(моторно ниво на стимулация) / 159

Интензивна краткотрайна TENS (вредно ниво) / 160

Burst-TENS / 160

Апликационни техники / 162

Провеждане на лечението / 164

Предимства на TENS като лечебна техника / 164

Клинични показания / 164

Научни доказателства при остра болка / 165

Научни доказателства при хронична болка / 166

Противопоказания и предупреждения / 166

Обобщение / 166

Диадинамотерапия / 167

Видове диадинамичните токове и характеристиките им / 167

Физиологично действие / 168

Терапевтични ефекти / 169

Апликационни техники / 170

Показания и противопоказания / 171

„2-5 ток“ или ток на Träbert / 172

Характеристики на тока / 172

Обобщение на монофазните ДДТ и тока на Träbert / 173

Терапия с интерферентен ток / 174

Механизъм на интерференция / 174

Методи на интерференция / 176

Класическа (четириполюсна) интерференция / 176

Двуполюсна интерференция / 178

Стереодинамичен интерферентен ток / 179

Критерии за избор на правилните параметри / 179

Физиологично действие и терапевтични ефекти / 181

Апликационни техники / 183

Видове електроди / 183

Показания, противопоказани и предпазни мерки / 184

Синусоидално модулирани токове / 185

Токови характеристики / 185

Физиологично и терапевтично действие / 186

Сравнение на монополярните СМТ с диадинамичните токове / 186

Апликационни техники и методи / 186

Показания и противопоказания / 187

Токове на Коts / 187

Токови характеристики / 188

Механизъм на действие / 189

Терапевтични ефекти и клинични приложения / 189

Обобщение / 190

Галванотерапия / 190

Физични характеристики и физиологично действие на галваничния ток / 191

Терапевтични ефекти / 193

Апликационни техники и методики / 194

Показания за галванотерапия, противопоказания и предпазни мерки / 195

Йонофореза / 196

Същност на йонофорезата / 197

Основни принципи на йонофорезата / 197

Фактори, влияещи върху йонофоретичния транспорт / 198

Движение на йоните в тъканите / 201

Преодоляване на кожната бариера / 201

Проникване на йоните в тъканите / 201

Генератори за йонофореза / 202

Използвани медикаменти / 204

Предимства и недостатъци на метода / 205

Алгоритъм за провеждане на процедурата / 206

Реакции при лечението и противопоказания / 207

Обобщение / 207

Нервно-мускулна електрическа стимулация (NMES) / 208

Кинезиологични аспекти / 209

Механизъм на действие / 211

Параметри на NMES / 211

Апликационни техники / 212

Терапевтични ефекти / 213

Клинични приложения / 215

Провеждане на процедурата / 216

Противопоказания и предпазни мерки / 216

Мускулна стимулация със средночестотни променливи токове / 216

TENS за мускулна стимулация / 217

Електростимулация с неофарадични (тетанизиращи) токове / 218

Функционална електростимулация (FES) / 218

Тонолитичен ефект на електрическата стимулация / 219

Обобщение / 220

Глава 8. Електродиагностика и електростимулация на денервирани мускули / 222

Електродиагностика / 222

Класическа електродиагностика / 223

Методика на изследването / 223

Електрофизиологични закономерности / 224

Електрофизиологични закономерности при средночестотните токове / 227

Тест за реакция на дегенерация / 228

Хронаксиметрия / 228

Построяване на интензитет-време криви / 230

Оценка на интензитет-време кривите / 231

Акомодационен коефициент и акомодационни криви / 232

Електрофизиологични синдроми при увреда на нервно-мускулния апарат / 233

Количествени промени във възбудимостта / 233

Качествени промени във възбудимостта / 234

Етапи на дегенеративния процес / 234

Кожна електросетивност / 235

Тестове за нервна проводимост / 235

Клинична електромиография / 235

Електростимулация на денервирани мускули / 236

Разлика между хипотрофичен и денервиран мускул / 236

Токови параметри / 238

Реинервация на нерва / 239

Обобщение / 239

Книгопис / 240

РАЗДЕЛ 4. ТЕРАПИЯ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ЕНЕРГИЯ

Глава 9. Токове с висока честота и високо напрежение / 244

Токове на d’Arsonval / 245

Физиологични реакции и терапевтични ефекти / 245

Апаратура, методики и алгоритъм / 246

Показания и противопоказания / 247

Диатермия / 248

Класификация на диатермиите / 248

Механизми на образуване на ендогенна топлина в тъканите / 248

Физиологично действие на диатермията / 249

Термични ефекти / 249

Нетермични ефекти / 251

TECAR терапия / 251

Апаратура, режим на работа, методики и дозировка / 251

Физиологични ефекти и терапевтично действие /253

Показания и терапевтични протоколи / 254

Късовълнова диатермия / 256

Биофизични ефекти на късовълновата диатермия / 256

Методи на късовълновата диатермия / 257

Диатермия с кондензаторно поле / 257

Индукционен метод / 261

Импулсна късовълнова диатермия / 263

Дозировки при лечение с късовълновата диатермия (непрекъсната и импулсна) / 264

Физиологични ефекти на късовълновата диатермия / 265

Микровълнова диатермия / 265

Биофизични ефекти на микровълновата диатермия / 266

Устройство на апарата за микровълнова терапия / 267

Дозировка / 269

Показания и противопоказания за приложение на диатермиите / 269

Обобщение / 270

Книгопис / 271

Глава 10. Импулсното магнитно поле в терапията / 273

Възникване и същност на магнитотерапията / 273

Физични характеристики / 274

Терапевтичен прозорец / 275

Методики на лечение / 276

Физиологично и терапевтично действие / 277

Налични доказателства / 278

Високоинтензивна магнитна терапия / 280

Обобщение / 281

Книгопис / 282

Глава 11. Светлинотерапия / 283

Свойства на светлината / 283

Източници на светлина / 285

Терапия с инфрачервена и видима светлина / 287

Физиологични ефекти на инфрачервените и видимите лъчи / 287

Източници на инфрачервени и видими лъчи / 289

Терапевтично приложение и противопоказания / 291

Ултравиолетова терапия / 291

Фотохимично и биохимично действие на УВ лъчение / 291

Терапевтични ефекти на ултравиолетовото облъчване / 294

Изкуствени източници на УВЛ лъчение / 297

Аргон-живачно-кварцова лампа / 298

Правила за работа / 299

Изследване биологичната чувствителност на кожата / 299

Индивидуална и регионална чувствителност / 299

Фотосенсибилизация / 300

Синергизъм и антагонизъм в действието между лъчите / 300

Дозиране на ултравиолетовото облъчване / 300

Минимална еритемна доза / 301

Алгоритъм за определяне на биодозата / 301

Видове дозировки / 302

Методики за облъчване с УВЛ лъчение / 302

Клинични приложения / 303

Противопоказания / 305

Обобщение / 305

Глава 12. Лазертерапия / 306

Основни характеристики на лазерното лъчение / 307

Компоненти на лазерния генератор / 308

Механизъм на генериране на лазерния лъч / 309

Класификация на видовете лазери / 310

Параметри на лазертерапията / 312

Дълбочина на проникване на лазерното лъчение / 313

Дълбочина на проникване според дължината на вълната / 313

Дълбочина на проникване в зависимост от мощността / 314

Режим на работа и дълбочина на проникване на лазерния лъч / 314

Дозиране на лазерната терапия / 314

Терапевтичен прозорец / 315

Методики на лазерната терапия / 316

Ефекти на лазерната терапия върху тъканите / 316

Механизъм на взаимодействие на лазерната светлина с клетките / 317

Физиологични ефекти на лазера на тъканно ниво / 318

Терапевтични ефекти / 319

Показания, противопоказания и предпазни мерки / 322

Правила за работа / 323

Последователност при използване на лазерната терапия

с други терапевтични модалности / 323

Високоенергийните лазери във физиотерапевтичната практика / 323

Параметри на лазерния лъч и предимства пред LLIT / 324

Фотохимични и фотобиологични ефекти / 324

Светодиоди, суперлъчисти диоди и клъстерни апликатори / 326

Обобщение / 326

Книгопис / 327

РАЗДЕЛ 5. ТЕРАПИЯ СЪС ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ

Глава 13. Терапевтичен ултразвук / 329

Устройства за генериране на ултразвукова енергия / 330

Физични характеристики на акустичната енергия / 331

Разпространение на ултразвуковата енергия в тъкани / 332

Отражение на ултразвуковата вълна / 333

Проникване и поглъщане на УЗ в зависимост от вида на тъканите / 335

Характеристики на кристала / 336

Ефективна зона на излъчване / 336

Коефициент на неравномерност на лъча / 336

Терапевтични параметри / 338

Биофизиологични ефекти на ултразвука / 342

Термични ефекти / 343

Нетермични ефекти / 344

Терапевтични ефекти на ултразвука / 346

Фонофореза / 349

Механизъм на пренос на лекарствените вещества в тъканите / 349

Фактори, определящи проникването на лекарствените вещества / 350

Апликационни техники и методики на ултразвуковата терапия / 351

Показания и противопоказани / 353

Протокол за приложение на ултразвуковата терапия / 354

Комбиниране на ултразвука с други модалности / 356

Обобщение / 357

Книгопис / 358

Глава 14. Естракорпорална ударно-вълнова терапия / 360

История на екстракорпоралната ударно-вълнова терапия / 360

Физични характеристики на екстракорпоралните ударни вълни / 361

Генератори на ударни вълни / 362

Видове ударни вълни / 363

Параметри на екстракорпорална ударно-вълнова терапия / 365

Механизъм на действие / 366

Терапевтични ефекти на ударно-вълновата терапия / 368

Клинични приложения / 370

Практика, базирана на доказателства / 374

Показания, противопоказания и предупреждения / 374

Методика на приложение / 376

Обобщение / 376

Книгопис / 376


РАЗДЕЛ 6. ТЕРМОТЕРАПИЯ

Глава 15. Топлотерапия и криотерапия / 379

Терминология / 379

Трансфер на топлината / 381

Терморецептори / 382

Топлотерапия / 383

Механизми на действие на топлината / 383

Физиологични ефекти / 384

Видове топлоносители и терапевтични техники / 387

Влажни топли пакети / 387

Парафин / 388

Флуидотерапия / 391

Контраиндикации и предупреждения при топлинните апликации / 392

Криотерапия / 393

Механизъм на действие на криотерапията / 393

Физиологични ефекти / 395

Клинични приложения на криотерапията / 400

Предпазни мерки и противопоказания / 401

Измръзване / 402

Индуцирана от студ невропатия / 403

Апликационни техники / 403

Ледени апликации / 403

Масаж с ледени блокчета / 405

Охлаждащ спрей / 406

Потапяне в студена вода / 407

Контрастна баня / 408

Студена вихрова вана / 408

Апарат за криотерапия / 408

Комбинирани методики / 408

Сравнение между топлинните и студовите апликации / 408

Обобщение / 409

Книгопис / 410