ISBN: 9789540724423
Страници: 302
Година: 2008
Наличност: Да
Тегло: 0.4 кг.
Размери(ДxВ):14.0x20.0 см.
Корица: мека

8.00 лв. 10.00 лв.

Количество

Сборник от конференция на факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски".

СЪДЪРЖАНИЕ

Милена Кирова. Библейската матрица - посоки на употреба през XXI век
Валентен Виденов. Смъртта като връзка между стремежа и подвига в поезията на Ботев
Тодор Христов. Нацията на идеолога. Преброяване на населението в "Паисий"
Ирен Александрова. За съзнанието на образеца при ЙовковАлеко и Вазов
Илиана Монова. Уникалността на подобието, или пътят от любовта до престъплението (Повестта "Лина" от Георги Райчев)
Камелия Спасова, Мария Димитрова. За две инкриминирани реторики: Г. Милев - Н. Вапцаров
Ноеми Стоичкова. Властта - матрица на подобието (Из тоталитарната критическа рецепция на А. Далчев)
Иван Иванов. Пародия и симулация в "Чайки далеч от брега" на Евгени Кузманов
Симеон Бонев. Играта с идентичността и проблемът за избора в "Господарката селянка" от А. С. Пушкин
Димитър М. Михайлов. Откровение от Иван (Иванов vs Войницки)
Магдалена Костова-Панайотова. Матрицата на шаха в "Защита Лужин" на Вл. Набоков и "Партия шах с живи фигури" на М. Павич
Надежда Стоянова. На предела на думите (Случаят "Баща и дъщеря" на Даниил Хармс)
Поли Муканова. Метафизика на изгнанието в романите на Милан Кундера
Маргарита Серафимова. Пространството като наративна матрица. От пътешественическия разказ до романа по пътя на метафорите
Петя Абрашева. Матрицата и Патриархът - преобразования на телесното
Матрица и майцеубийство: Франкенщайн между страницата и екрана (Панел с участие на студенти и преподаватели от магистърска програма "Литературознание")
Огнян Ковачев. Фрапкенщаш на Кенет Брана - разночетения на подобието
Леона Асланова. Шев и кройка в книгата и филма: Матрицата на тялото (По "Франкенщайн" на Мери Шели и едноименния филм на Кенет Брана)
Галина Иванова. "Франкенщайн", или телата на подобието и другостта
Ваня Петкова. Франкенщайн undead (когато романът отива на кино)
Огнян Ковачев. Между Франкенщайн и Франкенщайн: "Той изобщо не ми даде име" и/или "моята външност е уродливо копие на твоята"
Цвета Хубенова. Постмодернът - различните лица на еднаквостта (Към погледа на Фредерик Джеймисън)
Мария Илчевска. "Златното момиче" - за властта и за познанието. Матрицата на предпоставеностите и инерцията на предубеденостите
Елиза Василева, Десислава Тодорова. Облигаторност и факултативност при употребите на един като показател за референтна неопределеност
Красимира Алексова. Видове междукатегориални връзки в парадигмата на българския глагол (Начални наблюдения)
Красимира Петрова. Общуването в чата - между устната и писмената реч
Андреана Ефтимова. "Matrix Comparison": Латентен семантичен анализ на термини от модели на комуникативната компетентност
Светла Пачева-Карабова. Сравненията и метафорите в когнитивен аспект
Калина Захова. Песенният текст и моделирането на съвременното културно съзнание
Розалия Александрова. Предизвикателството на новата научна парадигма към науката за езика и езика на науката

Подобни продукти