МЕНЮ
КОШНИЦА

РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО ИНФОРМАТИКА

РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО ИНФОРМАТИКА - unipress.bg
РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО ИНФОРМАТИКА
АвторФилип Петров
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 174
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5654-7
Купи

В учебника е направен опростен прочит на основен университетски курс по релационни бази от данни, така че да може да бъде адаптиран за ученици от различни видове средни училища. Чрез спазване на основните дидактически принципи е направена проекция на академичните знания в учебно съдържание за съответния модул от профилирана подготовка в гимназиален етап. Теорията за учителите е с добавени методически бележки и е илюстрирана с множество практически примери, а уроците за учениците са представени в максимално достъпен за тях вид. Изданието е предназначено за подготовка на студенти и като помощно средство за действащи учители по информатика и информационни технологии.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД  7

ГЛАВА 1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  11

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ –

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ УЧИТЕЛИТЕ  20

2.1. Нормални форми  20

2.1.1. Първа нормална форма (1НФ)  25

2.1.2. Втора нормална форма (2НФ)  29

2.1.3. Трета нормална форма (3НФ)  31

2.1.4. Нормална форма на Бойс–Код (БКНФ)  33

2.1.5. Четвърта нормална форма (4НФ)  35

2.1.6. Пета нормална форма (5НФ)  37

2.1.7. Нормализация – практически препоръки  41

2.2. Модел „Същност–връзка“ (Entity-relationship)  42

2.2.1. Връзки 1:М (едно към много)  44

2.2.2. Връзки 1:1 (едно към едно)  46

2.2.3. Връзки М:М (много към много)  48

2.2.4. Подмножество  49

2.2.5. Многостранни връзки  51

2.2.6. Слаби множества от същности  53

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ –

КАК СЕ ПРЕПОДАВА В УЧИЛИЩЕ  56

ГЛАВА 4. РАБОТА С БАЗИ ОТ ДАННИ ЧРЕЗ SQL –

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ УЧИТЕЛИТЕ  74

4.1. Език за дефиниране на данни  76

4.1.1. Основни типове в MySQL/MariaDB  76

4.1.2. Създаване на бази от данни и таблици  80

4.1.3. Промяна на съществуващи таблици  83

4.2. Език за обработка на данни  84

4.2.1. Вмъкване на данни (INSERT)  84

4.2.2. Прочитане на данни с оператор SELECT  86

4.2.3. Вложен и многотабличен оператор SELECT  89

4.2.4. Външно съединение – LEFT и RIGHT JOIN  95

4.2.5. Промяна и изтриване – UPDATE и DELETE  100

4.3. Връзка между приложни програми и СУБД  104

4.3.1. Примерно приложение с Java  104

4.3.2. Примерно приложение с PHP  111

ГЛАВА 5. РАБОТА С БАЗИ ОТ ДАННИ ЧРЕЗ MICROSOFT ACCESS –

КАК СЕ ПРЕПОДАВА В УЧИЛИЩЕ  118

5.1. Създаване на база от данни с Microsoft Access  118

5.2. Заявки SELECT в Microsoft Access  130

5.3. Вмъкване и редактиране на данни с форми  140

5.4. Заявки със сечение на данните (Crosstab)  156

ГЛАВА 6. НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ

МЕТОДИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ  160

6.1. Големината на шрифта

при проектиране с мултимедиен проектор  160

6.2. Формата изчезва по време на работа  161

6.3. Официален „пищов“  161

6.4. Свобода по време на изпитите  162

6.5. Оставяйте отворени въпроси  162

6.6. Домашни работи „на две скорости“  163

6.7. Проектно-базирано обучение  164

Списък на фигурите  167

Списък на таблиците  170

Използвана литература  173