МЕНЮ
КОШНИЦА

Практическо ръководство за лабораторни упражнения по аналитична химия

Практическо ръководство за лабораторни упражнения по аналитична химия - unipress.bg
Практическо ръководство за лабораторни упражнения по аналитична химия
АвторВасил Атанасов, Цветомил Войславов, Елисавета Младенова, Ивайла Панчева, Силвия Стойкова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 192
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5715-5
20.00 лв.
Купи

Ръководството за лабораторни упражнения по аналитична химия за студентите от специалност „Фармация“ е предназначено за подпомагане на практическите занятия по качествен и количествен анализ в курса по аналитична химия. Съдържа три основни раздела – качествен анализ на катиони и аниони, обемен количествен анализ и инструментални методи за количествен анализ, включващи основните лабораторни принципи и практики, с които студентите се запознават в хода на обучението.

Във всеки раздел са разгледани принципите на дадения метод (теоретична част), съчетани с практическа част − индивидуални задачи за изпълнение, които позволяват самостоятелна и активна работа на студентите. Представеният обем информация и планиран практически материал са съобразени с учебната програма и минималните изисквания за специалност от регулираните професии. 

Разработеното помагало допълва и надгражда информацията в съществуващите досега издания, като включва количественото характеризиране на редица вещества с приложение във фармацевтичната практика, за които освен необходимата структурна и аналитична информация са представени допълнителни данни относно тяхната биологическа активност. Помагалото допълва двусеместриалния лекционен курс по аналитична химия за студенти от магистърска специалност „Фармация“, но би било полезно и за студенти от биологическите и химическите специалности в СУ „Св. Климент Охридски“.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод в аналитичната химия / 9

II. Качествен анализ / 10

1. Въведение / 10

2. Първа група катиони (хлороводородна) – Ag+, Pb2+, Hg2 / 15

2.1. Аналитични реакции на първа група катиони / 17

Сребро / 17

Олово / 19

Живак (меркуройон) / 21

2.2. Системен ход за откриване и доказване на йоните от първа група катиони / 22

3. Втора група катиони (сероводородна) – Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, As(III), As(V), Sb(III), Sb(V), Sn2+, Sn(IV) / 24

3.1. Аналитични реакции на втора група катиони / 26

Живак (меркурийон) / 26

Мед / 28

Кадмий / 30

Бисмут / 31

Арсен(III) / 33

Антимон(III) / 34

Калай Sn2+ / 35

Калай(IV) / 36

3.2. Системен ход за откриване и доказване на йоните от втора група катиони / 36

4. Трета група катиони (амониевосулфидна) – Fe3+, Fe2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+ / 40

4.1. Аналитични реакции на трета група катиони / 41

Желязо (ферийон) / 41

Желязо (феройон) / 43

Никел / 45

Кобалт / 46

Манган / 47

Хром / 48

Алуминий / 50

Цинк / 52

4.2. Системен ход за откриване и доказване на йоните от трета група катиони / 54

5. Четвърта група катиони (амониевокарбонатна) – Ca2+, Sr2+, Ba2+ / 57

Калций / 58

Стронций / 59

Барий / 60

6. Пета група катиони – Mg2+, Na+, K+, NH4+ / 62

Магнезий / 63

Натрий / 65

Калий / 66

Амониев катион / 67

7. Аниони / 68

Карбонатен анион / 68

Сулфитен анион / 68

Нитритен йон / 69

Фосфати / 71

Сулфатен анион / 72

Хроматен и дихроматен анион / 72

Флуориден анион / 72

Халогенидни аниони / 73

Нитратен анион / 73

Ацетатен анион / 74

8. Анализ на твърдо вещество с непознат състав / 75

III. Количествен анализ / 80

1. Общи положения при изчисленията / 80

1.1. Процентна концентрация / 80

1.2. Молна концентрация / 81

1.3. Нормална концентрация / 81

2. Общи положения в обемния анализ / 83

3. Лабораторна стъклария / 89

4. Приготвяне на разтвори за целите на обемния анализ / 93

5. Киселинно-основно титруване във водна среда / 98

Приготвяне и стандартизиране на разтвори

на солна киселина и натриева основа / 98

Определяне на съдържанието на натриев хидрогенкарбонат

в разтвор за интравенозно приложение / 103

Определяне на чистотата на субстанция салицилова киселина / 107

Определяне на съдържанието на ацетилсалицилова киселина в лекарствен продукт „Аспирин“ / 109

Определяне на съдържанието на оцетна киселина в търговски продукт „Оцет“ / 113

Определяне на общата киселинност на сок от цитруси / 115

6. Киселинно-основно титруване в неводна среда / 118

Приготвяне и стандартизиране на разтвор на калиева основа в етанол / 118

Определяне на съдържанието на салицилова киселина в търговски продукт „Салицилов спирт“ / 120

Определяне на чистотата на субстанция 5,5-диетилбарбитурова киселина (барбитал, веронал) / 122

7. Комплексометрия / 126

Приготвяне и стандартизиране на разтвор на Na2EDTA / 126

Определяне на съдържанието на CaCl2.2H2O в разтвор на Рингер / 133

Определяне на съдържанието на алуминий и магнезий в лекарствен продукт „Алмагел“ / 135

Определяне на съдържанието на цинк в хранителна добавка (таблета) / 139

8. Утаечен обемен анализ / 143

Приготвяне и стандартизиране на разтвори на сребърен нитрат и амониев тиоцианат / 143

Определяне на съдържанието на NaCl във физиологичен разтвор („физиологичен серум“) / 148

Определяне на чистотата на търговски продукт „Нишадър“ (амониев хлорид) / 150

Определяне на чистотата на технически сребърен нитрат / 152

9. Окислително-редукционен обемен анализ (редоксиметрия) / 155

Приготвяне и стандартизиране на разтвор на калиев перманганат / 155

Определяне на съдържанието на водороден пероксид в лекарствен препарат „Кислородна вода“ / 158

Приготвяне и стандартизиране на разтвори на натриев тиосулфат и йод / 161

Определяне на съдържанието на йод в етанолов разтвор на йод („йодна тинктура“) / 167

Определяне на съдържанието на аскорбинова киселина в таблети „Витамин C“ / 170

Определяне съдържанието на метамизол натрий в съдържащи го лекарствени продукти (спазмалгон/аналгин) / 173

Определяне на съдържанието на глюкоза в разтвор за инфузия / 176

10. Инструментални методи за количествен анализ / 180

Спектрофотометрично определяне на съдържанието на салицилова киселина в търговски продукт „Салицилов спирт“ по метода на стандартната добавка / 180

Спектрофотометрично определяне на съдържанието на хемоглобин в кръв / 184

Потенциометрично определяне на съдържанието на фосфорна киселина в Coca-Cola® / 187

Използвана литература / 191