MENU
Your Cart

Сборник от задачи по програмиране на С++. Първа част. Увод в програмирането

Сборник от задачи по програмиране на С++. Първа част. Увод в програмирането - unipress.bg
Сборник от задачи по програмиране на С++. Първа част. Увод в програмирането
  • Stock: YES
  • Model: мека
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 16.00cm x 23.00cm
  • Pages: 404
  • Year: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5352-2
27.00 лв.

Сборникът съдържа множество от решени задачи и задачи за самостоятелна работа по програмиране на езика C++.

Оформен е в две части: увод в програмирането и обектно-ориентирано програмиране.

В първата част са включени задачи от следните теми от увода в програмирането:

– Основни елементи от програмирането на C++;

– Основни структури за управление на изчислителния процес;

– Съставни типове данни. Масиви. Символни низове. Указатели и псевдоними;

– Функции;

– Рекурсия.

Втората част на сборника е естествено продължение на първата част и включва задачи по темите:

– Структури;

– Класове;

– Наследяване. Единично наследяване. Производни класове;

– Множествено наследяване. Виртуални класове и функции. Полиморфизъм;

– Потоци. Входни/изходни операции. Файлове. Работа с файлове.