Authors: Victoria Vangelova
ISBN: 9789540734781
Pages: 432
Year: 2013
Availability: In Stock
Weight: 0.7 kg.
L:16.0x23.0 cm.
Product Code: мека

15.00 лв.

Qty

Книгата е написана въз основа на задължителния курс по полезни изкопаеми за специалност Геология в Софийския университет. Разгледани са промишлените типове находища на черни, цветни и благородни метали и приложението им в черната и цветната металургия, както и радиоактивни и редки метали.