МЕНЮ
КОШНИЦА

Логопедия

Логопедия - unipress.bg
Логопедия
АвторЦветанка Ценова
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.70кг
  • Размери: 17.00см x 23.00см
  • Страници: 464
  • Година: 2019
  • ISBN: 978-954-07-4739-2
30.00 лв.
Купи

Проф. дпн Цветанка Ценова е дългогодишен специалист и преподавател по логопедия в Катедрата по Специална педагогика и логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. „Логопедия“ е третото издание на книгата, преработено и допълнено с нова, актуализирана информация както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект. Първият раздел съдържа основния понятиен апарат и съвременната концептуална база на знанията за комуникацията, езика, речта, говора, върху които се гради съвременната теоретична интерпратация на комуникативните нарушения. Във втория раздел те са представени като етиология, симптоматика, форми на проявяване, дискусионни аспекти. В третия раздел е включена системата за оценяване и идентификация на комуникативните нарушения. Описан е основният инструментариум от диагностични и диференциално-диагностични средства, ползван в логопедията, и са предложени идеи за осъвременяване на логопедичната диагностика. Четвъртият раздел на книгата е посветен на терапията на комуникативните нарушения. В него са представени отделните видове логопедична терапия както с универсалните им характеристики, така и като динамично разгръщащи се, диференцирано приложими образувания от етапи и процедури. В тази част книгата е допълнена с множество корекционно-терапевтични методи и техники, традиционно възприети и по-нови, и са дадени примери за практическата им реализация.

„Логопедия“ е създадена преди всичко за университетското обучение на специалисти по логопедия – тя съдържа основния образователен материал по всички профилиращи дисциплини. Форматът, в който е написана книгата, позволява да бъде ползвана и от практикуващите логопеди. Първият и вторият є раздел актуализират представите за комуникативните нарушения и са отправно начало към тяхната диагностика и терапия. Третият и четвъртият раздел представляват общо ръководство по диагностика и терапия на комуникативните нарушения, изходна база за разнообразни интервенции и творчество. Книгата представлява интерес и за всички сродни специалисти от хуманитарната сфера (учители, медицински лица, психолози, лингвисти и др.), търсещи информация за естеството на комуникативните нарушения и за научно-практическата методология, чрез която се извършва тяхното идентифициране и преодоляване.

проф. д-р Людмил Мавлов, дмн