МЕНЮ
КОШНИЦА

ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕЖИВЯВАНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕЖИВЯВАНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ - unipress.bg
ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕЖИВЯВАНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ
АвторМаргарита Бакрачева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 400
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5814-5
30.00 лв.
Купи

Какво е взаимодействието между личностните черти и личностните диспозиции в определяне на преживяваното благополучие? Какви поведения могат да допринесат за адаптиране към живот в условията на криза? Описани са възможни отговори, насочени към личния избор.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод - 7

Глава първа: Теоретични подходи към изучаване на благополучието, личностните черти и личностните диспозиции - 13

I.1. Интегративен подход към измерване на благополучието - 13

I.2. Модели на личностните черти - 32

I.2.1. Модел на Големите пет - 32

I.2.2. Кибернетична теория за личностните черти - 45

I.3. Личностни диспозиции, връзка с благополучието и личностните черти - 54

I.3.1. Копинг и копинг потенциал - 54

I.3.2. Майндфулнес - 66

I.3.3. Себеоценка - 77

I.3.4. Заучена безпомощност, самосаботиране, предъвкване на минали грешки, планиране - 79

I.3.5. Смисъл на живота и търсене на смисъл - 85

I.4. Повишаване на личния ресурс за ефективна себерегулация чрез учене - 88

Глава втора: Дизайн на емпиричното изследване - 96

II.1. Цел, предмет, задачи и хипотези - 96

II.2. Процедура на изследването и изследвани лица - 100

II.3. Методи на изследване - 104

Глава трета: Анализ и интерпретация на резултатите от емпиричното изследване - 117

III.1. Структурна организация на използваните скали и описателна статистика - 117

III.2. Връзки между личностните черти, личностните диспозиции и благополучието и обобщени линейни ефекти - 153

III.3. Модели на предикторите на благополучието със самостоятелен ефект - 170

III.3.1. Личностни черти, предиктори на благополучието със самостоятелен ефект - 170

III.3.2. Личностни черти, предиктори на личностните диспозиции със самостоятелен ефект - 179

III.3.3. Личностни диспозиции, предиктори на благополучието със самостоятелен ефект - 188

III.3.4. Директни и индиректни предиктори на благополучието - 194

III.4. Влияние на индивидуалните променливи върху благополучието и компонентите му - 238

III.5. Ефект и устойчивост на тренинга за повишаване на личните ресурси за ефективна себерегулация - 250

III.6. Обобщение и анализ на резултатите от емпиричното изследване - 253

Заключение и дискусионни въпроси - 306

Литература - 313

Приложение 1. Използвани скали – описание на айтемите - 343

Приложение 2. Описателна статистика на използваните скали - 355

Приложение 3. Директни линейни ефекти на личностните черти - 376

Приложение 4. Регресионни модели на предикторите на благополучието - 384