Автор: Людмил Георгиев
ISBN: 978-954-07-5076-7
Страници: 656
Година: 2020
Наличност: Да
Тегло: 1.2 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

25.20 лв. 28.00 лв.

Количество

Людмил Георгиев завършва СУ „Св. Климент Охридски" през 1985 г. с първа специалност „Психология" и втора специалност „философия". От 1988 г. е преподавател в Алма Матер. Доктор по социология. Доктор на психологическите науки. Професор по соицална психология. Автор на десет книги. През 2017 г. със свои последователи издава „Творческите предизвикателства на Критическата психология", с което се обявява раждането на неговата Българска школа на Критическата психология, а в нейния втори том, чието издаване предстои, се разширяват кръгът на членовете и географията й. В обобщен вид парадигмата е представена в книгата му „Критическата психология на политиката и историята" (2014), излязла и в Русия през 2017 2. През 2008 г. публикува „Критическата психология на българската история", която по мнението на психолози, истории и соииални учени е едно от най-значимите изследвания на българската душевност в нейното историческо ставане и разгръшане.

Новата книга на Людмил Георгиев е своеобразна ентелехия на психологстването. Людмил Георгиев е завладяващ автор. Той държи читателя в трескаво очакване на последвашия разказ, приканва го да се включи в наративното действие, да се постави на мястото на умиращия, на самоубиеца, на влюбения, за да преживее и разбере и емпатийно многопластовите предизвикателства и смисли на текста. Това е и заявка за още едно открояващо се силно присъствие в българската и световната психологическа общност.
Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Навярно само професионален философ би успял да оцени до каква степен не само той самият като читател експерт, но преди всичко авторът е развълнуван от опита си да ни представи психологията като психологстване, т.е. да екзистенциализира метода си в самото начало на анализа си, подлагайки на самоанализ изконните основания на всеки възможен анализ. Тази книга е символ на просветителската мисия и съвременното възрожденско значение на такъв род произведения и техния автор проф. д.пс.н. Людмил Георгиев.
Доц. д-р Иайло Лазаров