МЕНЮ
КОШНИЦА

Критическата психология на българската история

Критическата психология на българската история - unipress.bg
Критическата психология на българската история
АвторЛюдмил Георгиев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.70кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 606
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5684-4
23.00 лв.
Купи

Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“, на магистърска програма „Социална и криминална психология“. Автор е на над десет книги и множество студии и статии.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензии

Колосален труд и гигантска стъпка в българската история – проф. д.пс.н. Красимира Йонкова 9

Все един ден това трябваше да се случи – книга, която ще остане завинаги! – проф. д.и.н. Андрей Пантев 15

Тази книга разбива прокрустовото ложе на идеологическите интерпретации на българската история и настояще! – проф. д-р Иво Христов 18

Психотерапевтичен разказ за българските преходи, драми, страхове и комплекси – проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева 27

Предговор 29

Вместо въведение 33

Глава първа

За Критическата психология изобщо 45

Принципите на критическия психологически подход 45

Етническото и политическото 55

Религиозното и идеологическото 65

Цивилизационното и историческото 76

За Критическата психология на историята в частност 87

Глава втора

Преходът към Първата българска държава на Балканите 97

Тракийските етноидни образувания 97

Славянските племенни кланове 107

Българските етнополитически традиции 119

Ситуирането на Дунавска България 132

Еклектичната народополитическа структура 144

Глава трета

Преходът към християнството 155

Католическият и православният свят 155

Драматичният религиозен избор 166

Първото ритуално самоубийство 177

Парадоксът на цивилизационната субектност 189

Уникалният бунт на отрицанието 203

Глава четвърта

Преходът към Втората българска държава на Балканите 217

Логичният край на държавността 217

Безпроблемният трансфер към империята 228

Мъчителният стремеж за оцеляване 239

Новата българска държава на Балканите 250

Второто ритуално самоубийство 261

Глава пета

Преходът към Османската империя 273

Нищетата на българските елити 273

Възпроизвеждащият се български сепаратизъм 284

Експлозията на народната омраза 296

Непреодолимите пропасти с държавността 308

Третото ритуално самоубийство 320

Глава шеста

Преходът към Третата българска държава на Балканите 332

Двойственият характер на забравата 333

Скъсените хоризонти на съществуването 345

Драмата на Българското възраждане 359

Трагизмът на Левски и Ботев 375

Четвъртото ритуално самоубийство 388

Глава седма

Преходът към Съветския блок 402

Тържеството на селския манталитет 402

Кризите на проблематичната идентичност 414

Катастрофите на възродения васален комплекс 426

Обречената мисия на Учителя Дънов 438

Петото ритуално самоубийство 450

Глава осма

Преходът към Евроатлантическия алианс 462

Шестото ритуално самоубийство 462

Реализираното оцеляване и равенството в „бедността“ 474

Двойствеността на индустриалното селско общество 486

Невъзможните дисидентски мечтания 498

Въобразеният възход на номенклатурата 509

Глава девета

Перспективите на народ и държава в преход 521

Възпроизведената българска драма 521

Седмото ритуално самоубийство 533

Евроатлантическото бъдеще 546

Възможен ли е „български път“? 558

Песимистична теория за българската държава 570

Вместо заключение 581

Послеслов към второто издание 591

Използвана литература 597