МЕНЮ
КОШНИЦА

Корейски обреден фолклор (сред текстове и образи от остров Чеджу)

Корейски обреден фолклор (сред текстове и образи от остров Чеджу) - unipress.bg
Корейски обреден фолклор (сред текстове и образи от остров Чеджу)
АвторРайна Бенева
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.44кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 274
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5956-2
25.00 лв.
Купи

Райна Бенева преподава практически корейски език, странознание на Корея, корейски обреден фолклор, социо-политически и културни тенденции в КНДР и история на Корея в катедра „Кореистика“ към Центъра за източни езици и култури, СУ „Св. Климент Охридски“, където е редовен преподавател от 2010 г. Настоящата книга се основава на докторската ѝ дисертация, защитена през 2008 г. в СУ след изследователски престой в Академията по кореистика в Република Корея.

Книгата представя щрихи от корейския обреден фолклор и неговата вариантност на остров Чеджу, като разглежда народни вярвания, обичаи и практики, свързани със семейството и със селото. Самите корейци твърдят, че остров Чеджу е като друга страна за тях. Там се срещат различна от Корейския полуостров флора и фауна, друг климат, трудноразбираем диалект. Но неговите традиции са част от корейското културно наследство и допълват неговото многообразие.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОДНИ ДУМИ / 11

Глава първа

КОНСТРУКЦИИ НА ОБРЕДНОТО В КОРЕЙСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

1. Традиция и обред (обща характеристика) / 31

1.1. Няколко думи за корейската традиция / 37

2. Корейски народни вярвания, обреди и обичаи (смисли и специфики) / 48

2.1. Опит за систематизация на корейските народни вярвания

и обичаи / 49

2.1.1. Амулети и талисмани / 52

2.1.2. Духове / 56

2.1.3. Олтари / 86

2.1.4. Обреди / 93

Глава втора

ОБРЕДИ И ОБРЕДНИ СИМВОЛИ (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ОСТРОВ ЧЕДЖУ)

1. Обща характеристика на остров Чеджу / 105

1.1. Кратка географска справка / 105

1.2. Кратка историческа справка / 106

2. Обредът в селото / 110

2.1. Видове олтари / 110

2.2. Видове обреди / 121

2.2.1. Подже / 121

2.2.2. Киудже / 130

2.2.3. Хешиндже / 133

2.2.4. Йоншиндже / 135

2.2.5. Саншиндже / 136

3. Обредът в дома / 147

3.1. Мунджондже / 150

3.2. Чилсондже / 152

3.3. Чоуандже / 154

3.4. Тоджудже / 155

3.5. Сонджудже / 156

3.6. Петкоса / 157

3.7. Други / 159

10 К О Р Е Й С К И О Б Р Е Д Е Н Ф О Л К Л О Р

Глава трета

ОБРЕДИ, ОБИЧАИ И ТЯХНАТА ВАРИАНТНОСТ НА ОСТРОВ ЧЕДЖУ

1. Остров Чеджу в корейското културно и фолклорно наследство

(социокултурни паралели) / 164

2. Особености на чеса на остров Чеджу / 172

3. Особености на култа към змията на остров Чеджу / 176

4. Някои характеристики на образа на токеби / 199

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 211

ПРИЛОЖЕНИЯ /

Хронология на корейските кралства, държави

и исторически периоди на Корейския полуостров / 219

Карта и списък на провинциите на Корейския полуостров,

днес в Северна и Южна Корея / 220

Речник на корейските термини и понятия / 222

БИБЛИОГРАФИЯ / 261