Автор: Цветанка Панчева

ISBN: 978-954-07-4585-5
Страници: 352
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.8 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: твърда

14.40 лв. 18.00 лв.

Количество

Доц. дн Цветанка Панчева е преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има около 25-годишен опит в преподавателската дейност. Работила е повече от 30 години в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, включително и като ръководител на „Центъра за национална библиография”, на отдел „Ретроспективна библиография“ и на направление „Дигитална библиотека“. Автор е на над 120 публикации – книги, сборници, студии и статии в специализирани научни издания.

Настоящата ѝ книга разглежда развитието на краезнанието в България от първите негови проявления по време на Българското възраждане до днес през призмата на издадената книжнина. Избраните широки темпорални граници позволяват по-мащабно обглеждане на публикациите с местно съдържание и установяване на определени закономерности, които са по-видими, когато са погледнати в по-голяма историческа перспектива. Библиометричният анализ е направен според множество признаци – топографска обхванатост на изданията, тематика, видово разнообразие, авторство, издатели, оформяне в серии и др. Отново на базата на книжнината е установено значението на локалната информация както за развитието на местната общност, така и за решаването на големи и важни национални въпроси във всеки конкретно взет хронологичен период. Обосновани са съвременните аспекти на краезнанието, свързани с опазването на културната памет на селищата и регионите и с използването на електронните краеведски информационни ресурси като широкодостъпен източник за популяризиране на местната идентичност в условията на глобализация.

Подобни продукти