MENU
Your Cart

Медиен език и стил: теория и съвременни практики

Медиен език и стил: теория и съвременни практики - unipress.bg
Медиен език и стил: теория и съвременни практики
AuthorsАндреана Ефтимова
  • Stock: YES
  • Model: мека
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 14.00cm x 20.00cm
  • Pages: 312
  • Year: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5658-5
20.00 лв.

Андреана Ефтимова е професор по медиен език и стил във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на науките в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Сред последните ѝ книги са „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ (2016) и „Регистри в журналистическия дискурс“ (2018). Основател и главен редактор е на сп. „Медии и език“.

Учебникът „Медиен език и стил: теория и съвременни практики“ е предназначен за специалностите Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване и всички специалности от професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, в които се дискутират проблемите на медийния език, журналистическата стилистика, публичната реч, езиковата култура, реториката, устната и писмената комуникация, езиковите норми и кодификацията.