Banner
Instagram
Книжовността на българското Възраждане - unipress.bg
Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включв..
Когато гръм удари… - unipress.bg
Христо Беров е преподавател по съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни изследователски интереси са насочени към проучване на стопанските и социалн..
Конят, колесницата и конникът. Към интерпретацията на образа в тракийската култура - unipress.bg
Хабилитационният труд на Костадин Рабаджиев е за коне, колесници и конници, за техните образи в света на траките и за опита те да бъдат открити и разбрани, за да се вникне по-добре в света, в койт..
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-тата годишнина на проф. Искра Баева - unipress.bg
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева - История и археология..
Кръглата маса от 1990 г.: Основополагащ акт на българската демокрация? - unipress.bg
Доклади и изказвания на Международния колоквиум (1 май 2010), организиран от Центъра за анализи и изследвания в областта на административните и политическите науки при Университета Пар.От дистанцията ..
Културната политика на българската държава 1885-1908 - unipress.bg
Монографията „Културната политика на българската държава (1885-1908)" проследява съдържанието, тенденциите и механизмите на културната стратегия в началните десетилетия на модерната ни държавност. Арг..
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - unipress.bg
Кюстендилски четения 23/2017. Историята между еволюцията и революцията - История и археология..
Кюстендилски четения бр. 22/2016 г. Коварство и предизвикателство в историята - unipress.bg
Кюстендилски четения бр. 22/2016 г. Коварство и предизвикателство в историята - История и археология..
Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931–1939) - unipress.bg
Книгата „Любов към науката, любов към народа“ е плод на десетгодишна научноизследователска дейност на автора. Фокусира се върху българските студентски организации и обединения, съществували през 30-те..
Манифест на комунистическата партия, публикуван през февруари 1848 - unipress.bg
Манифестът се издава в нов превод, направен по първото му издание, съобразен с контекста на възникването му и спазващ неговата автентичност - дух, стил и образност. Изданието включва още: предговорите..
Маркс след марксизмите - unipress.bg
През пролетта на 2018 г. на различни места по света беше отбелязана двестагодишнината от рождението на Карл Маркс. Многобройните международни и национални конференции, които бяха проведени по този ..
Между Марс и Меркурий. Англия и Холандия през Златния век (1579-1702) - unipress.bg
Настоящата книга предлага интересна интерпретация на Славната революция от 1688 г., оценявайки я като реванш на холандците, загубили предишните три сблъсъка с англичаните. Именно от фактическото "обед..
Мистерията Ева - unipress.bg
Богомил Герасимов вярва, че Земята е онова кръгло небесно тяло, където човек се ражда, умира, душата му се преражда и всичко започва отначало. Обича света на загадките, на необясненото, на странното, ..
Насилие, политика и памет - unipress.bg
Сборникът представя резултати от проекта "Индивидуалните спомени и колективната памет за сталинските и постсталинските репресии в България"...
Носталгията по социализма в България - unipress.bg
Настоящата книга е посветена на носталгията по социализма в България и на хората, които са подвластни на тези политически ориентации. В текста е обърнато внимание на свойствата на човешката памет, на ..
Общество, царе, богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева - unipress.bg
Сборник в памет на проф. д.и.н. Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рождение, 3—4 юни 2016СъдържаниеI. PersonaliaД. Милиева . Здравей и сбогом, Маргарита!Д. Ботева. Библиография н..
Осъдени без вина - unipress.bg
Осъдени без вина - История и археология..
От избор на владетел до детска игра - unipress.bg
Настоящото изследване проследява хилядолетното битуване на жеста издигане на човешко тяло, участващ в състава на различни ритуализирани действия по овластяване в унгарската история. Посредством устано..
От родина към отечество - unipress.bg
Авторът използва широкообхватен архивен материал от български и израелски извори и стотици свидетелски показания на емигранти и емиграционни активисти. Представени са институции и движения, подкрепящи..
Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. От православната идеология към изграждане на българската идентичност - unipress.bg
Книгата разкрива прехода на България от предмодерния период, в който на Балканите господства православното единство, към периода на формиране на модерната българска национална идентичност. Личностите ..
Показва 41 до 60 от 78 (4 страници)