Banner
Instagram
-30%
To libraries, with love The Library-Information Policy of Bulgaria from 1989 to 2013 (A collection of papers, projects and articles) - unipress.bg
This collection incorporates selected texts of various types, including: conference reports; materials intended for national projects or programs; scientific articles; international projects; theoreti..
Български старопечатни издания 1806–1878 - unipress.bg
Изследване на колекцията на Университетска библиотека  „Св. Климент Охридски“...
-30%
Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят - unipress.bg
Проф. д-р Александър Димчев е преподавател по библиотекознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика (БИНКП)“ при Философски..
-30%
Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество: Част 1. Проучвания 2012-2015 - unipress.bg
В книгата д-р Ели Попова систематизира резултатите от три изследвания върху кариерното развитие в библиотеките. Респондентите са обособени в три групи: студенти от библиотечните специалности на универ..
-30%
Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес - unipress.bg
Доц. дн Цветанка Панчева е преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има около 25-годишен опит в преподавателска..
Културната памет във времето и пространството - unipress.bg
Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков.Осемдесет и един автори споделят познанията си в различни области на науката: история, информационни науки и технологии, политик..
-50%
Нашите непреходни ценности. Библиотеките през ХХ век - unipress.bg
За книгата си "Нашите непреходни ценности: Библиотеките през XXI век" Горман получава наградата "Хайсмит" на Американската библиотечна асоциация за най-добра книга по библиотекознание през 2001 г.В из..
-30%
Потребители и ползване на библиотеките - unipress.bg
Потребители и ползване на библиотеките - Хуманитарни и социални науки..
-30%
Развитие на библиотечната инфраструктура в България - unipress.bg
Развитие на библиотечната инфраструктура в България ..
Специални библиотеки в България до края на Втората световна война - unipress.bg
Да се пише в полето на библиотечната история в настоящия момент, когато нейният обект е в процес на множество технологични трансформации (засягащи я най-вече като структура и като кондиционални изискв..
-50%
Стоян Аргиров. Избрани трудове - unipress.bg
Стоян Аргиров е български филолог и преводач, създател на българската библиотекарска наука. Той има особено големи заслуги за уреждане на библиотечното дело в България. От 1903 до 1930 г. е директор н..
-30%
Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии - unipress.bg
Развитието на информационните и комуникационните технологии в следствие на появата преди 30 години на Световната мрежа (WWW) доведе до съществени промени в начините на функциониране и ролята на множес..
Показва 1 до 12 от 12 (1 страници)