-20%
Богословие и словесност
Настоящата книга е седми том от събраните съчинения на отец Георги Флоровски. В него са събрани статии и студии с централно богословско съдържание и материали от ранния творчески период на отеца, в ко..
-20%
Бонавентура - избрани произведения
Включените текстове обхващат магистралните идеи на Бонавентура в сферата на собствено философското, при което акцентът пада върху човешката познавателна способност, върху възможностите и границите на ..
-20%
Британската конституция - кратко въведение
Изданието е част от поредицата “Res Publica” под общата редакция на проф. Георги Близнашки, специалист по конституционно право и автор на уводната студия.Книгата разглежда основните характеристики на ..
-50%
БРСДП и българският национален въпрос 1903-1912
Българския национален въпрос винаги предизвиква много емоции в общественото пространство. В настоящата книга разглеждам позицията на БРСДП, партията, ръководена от Янко Сакъзов, в един период на възхо..
-20%
Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната ексика
Книгата е изследване на нагласите на част от българското общество към три стилистично маркирани лексикални пласта на българския език. Въз основа на анкетно проучване с 677 участници се проследява доко..
-20%
Българите, църковното строителство и религиозната литература (30-40-те години на XIX век)
Книгата разширява и проблематизира съществуващите познания и представи за ролята на Църквата в духовния живот на местните български общества през 30-те и 40-те години на XIX век в Османската империя, ..
-50%
България - член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет
Основната цел на изследването е да разкрие причините, поради които резултатът от провеждането на публични политики в България има обществено деструктивен характер...
-20%
България и немскоезичният свят: транскултурни взаимодействия
Сборникът включва докладите от проведената на 1 декември 2016 г. Юбилейна научна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева и доклади на участници в тържествения форум на 2 юни 2016 г. по случай 25-..
-50%
България и югославската криза (1989-1995)
Това е първото научно изследване, което разглежда цялостно и комплексно въпроса за същността и характера на балканската политика на България по време на югославската криза, като поставя проблема в кон..
-20%
България – Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum) / Bulgarien – Deutschland: sprache, literatur, kultur (jubilaumsausgabe 20 jahre Bulgaricum)
Сборникът „България – Германия: език, литература, култура (юбилейно издание 20 години Bulgaricum)“, подобно на самия Център за изучаване на българския език и култура БУЛГАРИКУМ, на който е посветен, е..
-20%
България – Европа: езикови политики
България – Европа: езикови политики - Филология..
-20%
България: стереотипи и екзотника.Техники на сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от 19 век
Книгата проследява генеалогията и функционализирането на стереотипни модели (образи) за България и българите в немскоезичното културно пространство на 19.в. Акцентът е поставен върху немския журналист..
-50%
Българо-германски отношения през Средновековието
В сборника са представени отбрани съчинения на видния български германист и протобългарист Боян Джонов. След като се запознаят с публикуваните в този том трудове на изследователя, читателите ще имат в..
-20%
Българската политология пред предизвикателствата на времето
„Българската политология пред предизвикателствата на времето“ е сборник с есета, посветен на 60-годишния юбилей на проф. Георги Карасимеонов.Книгата покрива широк спектър от политически науки, а ..
-50%
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век
Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век - Филология..
-20%
Българската телевизия 1959-1990. Христоматия по история на телевизията в България
Първата по рода си христоматия, свързана с изследване на телевизионната история у нас. В сборника се представят малко познати или непознати документи за създаването, утвърждаването и развитието н..
-20%
Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Книгата предлага комплексно изследване на българската реч на среднонапреднали и напреднали чуждестранни студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, като се представят най-често срещаните отклонения и грешк..
-20%
Български старопечатни издания 1806–1878
Изследване на колекцията на Университетска библиотека  „Св. Климент Охридски“...
-20%
Български учен ориентиран към Изтока: научен сборник в памет на проф. Емил Боев
Проф. Емил Боев (1932-2013) безспорно е един от символите на българската ориенталистика.Настоящият сборник побира статии с широка тематична насоченост в областта на изтокознанието, обособени в два осн..
-20%
Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (2015–2017)
Книгата се опитва да изясни „мъглявата“ позиция на България по миграционните и бежанските въпроси. Става дума за позиция, разкъсвана между две крайности. Първата крайност е на секюритиз..
Показва 161 до 180 от 1007 (51 страници)