-20%
Арабите в Сицилия (IX – XI в.). Завоюване, управление и културни взаимодействия
Книгата представлява първото по рода си изследване на български език на теми от средновековната история на остров Сицилия въз основа на широк кръг от писмени източници и съхраненото материално наследс..
-20%
Аристотел. Метафизика
Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“. Част от тази изгубен..
-20%
Арт анимация в образованието. Учители и ученици в драматично взаимодействие
Книгата на Радка Василева е сериозен опит да бъде представена цялостно, системно и чрез научно обоснован концептуален подход една мултиобразна, визуално-сензитивираща, ролево и събитийно интерпрета..
-20%
Археометрия
48.00 лв. 38.40 лв.
В книгата са изложени цялостно и последователно физичните основи на химичните и физичните методи, прилагани в археометричните изследвания, за определяне възрастта на археологическите находки, начина н..
-20%
Архивите говорят № 57 – Възраждането в Македония. Материали от българския възрожденски печат
Настоящият том представя материали от българския възрожденски печат, подбрани и подредени от Юрдан Анастасов през 1961 г. в сборник "Възраждането в Македония".Дописките, статиите и писмата, изпращани ..
-20%
Баскетболни състезания - организационни насоки и съдийство
Учебното ръководство е съставено в две части. Първите четири глави имат за цел да съдействат за по-добро усвояване на учебния материал и формиране на практически умения на студентите, изучаващи з..
-20%
Бежанските движения към България в периода 2011–2015 г.
В монографията са разгледани комуникационните ситуации, в които попадат принудителните миграционни движения на бежанците, превърнали се във фокус на общоевропейската политика от последните няколко год..
-50%
Без недомлъвки
8.00 лв. 4.00 лв.
Книгата включва публицистични текстове на известния журналист и университетски преподавател проф. д-р Филип Панайотов, писани в периода 1970–2011 г.Те отразяват динамиката на историческото време и нос..
-50%
Без упойка
10.00 лв. 5.00 лв.
Харесва ми категоричността й, плътта на думите, тяхното безсрамие да казват истински неща наум и на глас, гневът, който агресира до нежност, остротата. /Силвия Чолева/Очевидно е, че за онези, които оч..
-50%
Белег
12.00 лв. 6.00 лв.
Винаги съм писал разкази - вече три десетилетия. Учех се да пиша все по-кратко за все повече неща. Но всеки разказ беше сам за себе си. Не се оглеждаше за компания. Това е първата моя книга с раз..
-50%
Белият дом и Студената война. Избори и дипломация 1948-1964
Връзката между глобалната конфронтация на Студената война, налагаща се и динамично развиваща се след 1945 г. нова външнополитическа стратегия на САЩ и периодичните кандидатпрезидентски надпревари е не..
-20%
Библейско богословие
14.00 лв. 11.20 лв.
Настоящото учебно пособие е написано въз основа на лекциите, четени на студентите от специалност „Теология“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. То включва поредица от научно-богослов..
-20%
Библиографски и дигитални измерения на българското краезнание
Главните въпроси, на които книгата се опитва да даде отговор, са: Само на миналото ли принадлежи системата на краеведската библиография, или в нея има потенциал да се трансформира в ефективен информац..
-50%
Бизнес среда на книгата
Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Съставители: Ал..
-20%
Биогеография
30.00 лв. 24.00 лв.
Биогеография - Университетска библиотека..
-20%
Биогеография и природен капитал на България
Асен Асенов е професор по биогеография в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кли мент Охридски“ и ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. ..
-50%
Биологичното земеделие в България (1990–2012) – социологически интерпретации
Настоящото издание дава информация за политическите, социалните и икономическите аспекти на биологичното земеделие през периода 1990–2012 г. Анализите се основават на данни от многобройни източници, р..
-20%
Битката: красота и печал
Според много експерти  Първата световна война е най-всеобхватното историческо събитие, връхлетяло нашия континент след падането на Римската империя. И макар да слага своя печат върху целия ХХ в..
-20%
Благородство или благотворителност. Размишления за позволената лъжа
Благородство или благотворителност. Размишления за позволената лъжа - Философия..
-50%
Бог бе слово
25.00 лв. 12.50 лв.
Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика...
Показва 141 до 160 от 1007 (51 страници)