-20%
Автономни системи: платформи, приложения, перспективи
в настоящата книга ударението пада върху особеностите на роботизираните системи, разглеждани през призмата на автономните вградени системи. Споменават се промишлените манипулатори, автономните транспо..
-20%
Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография 1970-1991 г.
В социалистическа България „авторско свидетелство“ е документ, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява лични права върху изобретение. Тази книга изследва „авторските свидетелства“ във ф..
-20%
Автосегрегация и маргинализация при ромите в България
Книгата интегрира идеи от философията, социалната психология, социологията, политологията и културологията и дава концептуална рамка на разбирането, анализирането и изследването на социалната иденти..
-20%
Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней
Настоящият сборник включва докладите от международната конференция „Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней“ (21 май 2013 г., София), която събра изследователи от различни пок..
-20%
Административно правораздаване - Лекции
Административно правораздаване - Лекции - Право..
-20%
Административно-териториално устройство на Република България
Настоящото специализирано издание съдържа основни постановки по избрани теми от проблематиката на АТУ на Република България, които са основополагащи за местната власт и местното самоуправление...
-20%
Аз съм грешка. Текстове за театър
Белгийският артист Ян Фабър (р. 1958, Антверпен) е един от най-иновативните артисти от своето поколение, творец с ярка и безпогрешно разпознаваема индивидуалност. Като визуален артист и режисьор проме..
-20%
Аквакултури. Пъстървови риби
В книгата са обхванати всички аспекти на биологията, систематиката, екологията, култивирането и опазването на пъстървовите риби. Подходът при представяне на материала е новаторски, като на пъстървовъд..
-20%
Ако оцелее Дон Кихот, ще оцелее и културата
"Дали Дон Кихот ще оцелее, ще покаже бъдещето.На нас ни остава само да възкликнем:Не си отивай, Дон Кихот!"Проф. Димитър Овчаров..
-20%
Актуални акценти в съвременната цялостна подготовка на футболния съдия. Модел за физическа подготовка на футболните съдии
Книгата е ценно помагало и методическо ръководство за всеки съдия, методист, делегат и съдийски наблюдател, работещ и развиващ се в системата на българския футбол. Нейната аудитория може да бъде в шир..
-20%
Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев
Сборникът съдържа текстове от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра "Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. К..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право - мит и реалност. Т.6
Сборникът се издава в чест на 10-годишнината от създаването на катедра "Трудово и осигурително право" В СУ "Св. Климент Охридски"..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. Т.5
Сборникът се издава в чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Осигурителна ли е българската осигурителна система? Т.8
Предложените изследвания в поредния осми том от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурително право" съдържат анализ на традиционни и нови проблеми на осигурителната система в България, оч..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство. Т.7
Том 7 от поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" съдържа доклади и научни съобщения, представени на Националната научно-практическа конференция "Предизвикателствата пред тру..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Сборник с доклади от научно-практическа конференция. Т.11
В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на ..
-50%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. Т.10
Този сборник обобщава докладите и научните съобщения, изнесени на Х юбилейна научно-практическа конференция „Актуални проблеми на трудовото и осигурително право“, организирана от Катедрата по трудово ..
-20%
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Т.4
Сборникът се издава в памет на проф. Любомир Радоилски..
-20%
Албански език
25.00 лв. 20.00 лв.
Фонетика, морфология, синтаксис, лексикологияУчебникът е изготвен въз основа на някои от най-добрите учебници, пособия и речници, публикувани през последните години в Република Албания, Република Косо..
-20%
Алманах на ръководните длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
За съставянето на справочника е използвана информация от алманасите на СУ „Кл. Охридски“ от 1939 и 1988 г., от протоколите от заседания на Академическия съвет, на факултетните и деканските съвети, от ..
Показва 101 до 120 от 1007 (51 страници)