-20%
The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto
The International symposium dedicated to the 120th Anniversary of Sofia University and the 50th Anniversary of the Commencement of the European Economic Community was organized by the Department of Lo..
-20%
The Athonite Monastery of Vatopedi from 1462 to 1707
Based on several field trips to mount Athos, the present monograph examines and publushes the texts of seventy post-Byzantine Greek and Slavic documents kept in the monastery of Vatopedi. The author m..
-20%
The Byzantine Documents of the Athonite Monastery of Karakallou and Selected Acts from the Ottoman Period (1294-1835)
Настоящото изследване представя обширен коментар на историческия, филологическия и топографския контекст на всички византийски документи и избрани укази и декрети от османския период, съхранявани в ар..
-20%
The histor(iograph)ical turn of analytic philosophy
Has the proverbially “a(nti)-historical” analytic philosophy taken a “historical turn” as some analytic “insiders” have heralded recently? In this densely argued and extensively referenced book, Blago..
-20%
The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou
Средновековните гръцки и български документи на светогорския манастир „Зограф“ (980—1600): критическо издание и коментар на текстовете (Университетска библиотека № 512)Настоящият т..
-20%
The Missing Links
14.00 лв. 11.20 лв.
A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English...
-20%
The Post-byzantine Greek and Slavic Archives of the Athonite monastery of Kastamonitou and its history according to the so-called legend (logos historikos) of Kastamonitou (Codex Kastamonitou no. 114)
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofia in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens i..
-50%
Theatre and humanism in a world of violence
What makes violence on stage today so sexy? Until quite recently, violence for its own sake was the prerogative of B-feature films and junk mystery novels. What made theatre follow suit? What is the i..
-20%
To libraries, with love The Library-Information Policy of Bulgaria from 1989 to 2013 (A collection of papers, projects and articles)
This collection incorporates selected texts of various types, including: conference reports; materials intended for national projects or programs; scientific articles; international projects; theoreti..
-20%
Translation with a Face
12.00 лв. 9.60 лв.
This book is based on a PhD thesis entitled “Philosophy of Translation: Between the Literal and the Interpretation”. The present text differs from the latter not merely in form – both due to the year-..
-20%
Urology. A textbook for students of medicine
This textbook of Urology is intended for students of medicine. It complies with the academic Urology curriculum at the Faculty of Medicine, Sofia University St. Kliment Ohridski.In the presentation of..
-20%
Verba percipiendi в български и полски език
Книгата представя съпоставително лексикално изследване на групата на глаголите за възприятия в двата родствени езика. Анализираният материал е от съвременната българска и полска преса. Изданието предс..
-20%
Viva Vox
15.00 лв. 12.00 лв.
Юбилеен сборник в чест на проф. Веселин ДимитровВеселин Димитров започва да сътрудничи на Българското национално радио (тогава с името Радио София) през 1958 г., още като студент. През 60-те години е ..
-20%
XML технологии
12.00 лв. 9.60 лв.
Книгата запознава читателя с проблемите на конструирането, обработката и обмена на XML документи. Тя разглежда актуални и широко използвани софтуерни технологии, свързани със създаване, валидиране, св..
-20%
XVIII век и Европа
16.00 лв. 12.80 лв.
Този сборник съдържа материали от международната конференция на специалност "Скандинавистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", организирана и проведена по случай 300-годишнината от рожд..
-20%
Ποικιλία. Една книга за класическите гръцки мислители
В книгата са събрани статии и студии, които показват богатството и красотата на класическата гръцка мисловност - както основните схващания на най-известните философи, така и малко тематизирани аспекти..
-40%
Ποικιλία. Една книга за класическите гръцки мислители e-book
В книгата са събрани статии и студии, които показват богатството и красотата на класическата гръцка мисловност - както основните схващания на най-известните философи, така и малко тематизирани аспекти..
-20%
Аврелий Августин. Избрани произведения
В центъра на цялата си писателска дейност Августин поставя не само абстрактни теологически въпроси, а и проблеми, свързани с вътрешния живот и търсенията на човека. Блестящата реторическа подготовка, ..
-20%
Автобиографията, мемоарите и други жанрове
„Автобиографията, мемоарите и други жанрове“ е изследване, посветено на междужанровите връзки на текстове, традиционно мислени като „фактуални“, каквито са мемоарите и автобиографията, с литературн..
-20%
Автоимунни болести в клиничната практика
Автоимунните болести са значителен дял от заболеваемостта в развитите страни и честотата им непрекъснато нараства.В книгата са представени най-разпространените автоимунни болести, както и някои съврем..
-20%
-20%
15.00 лв. 12.00 лв.
-20%
12.00 лв. 9.60 лв.
-20%
16.00 лв. 12.80 лв.
Показва 81 до 100 от 1007 (51 страници)