Banner
Banner
Author: Николай Димитров
Product Code: мека
Availability: In Stock
14.00 лв

Книгата интегрира идеи от философията, социалната психология, социологията, политологията и културологията и дава концептуална рамка на разбирането, анализирането и изследването на социалната идентичност. Тя описва различни типове, форми, модуси и нива на социалните идентичности, функциите и моделите на груповата инклузия, източниците и етапите, през които преминава формирането на идентичността. Научният труд изследва влиянието на културните дименсии върху взаимодействието  между личната и социалната идентичност и влиянието на идентичността върху нагласите, стереотипите, съзнанието.

Проф. д.п.с.н. Соня Карабельова