Автор: Никола Кръстев

ISBN: 978-954-07-4519-0
Страници: 319
Година: 2018
Наличност: Да

Корица: мека

14.00 лв

Количество

Настоящият труд представлява докторска дисертация, която той разработва в продължение на повече от 10 години (първоначално под ръководството на проф. д-р Ж. Бояджиев, а впоследствие на проф. дфн Е. Вучева). Изследването е посветено на съдържанието на категориалното значение на името и глагола и изясняването на тяхната логико-ментална същност. За тази цел е избрана индуктивна методология – чрез типологична съпоставка на граматичните категории се извеждат присъщите им универсални свойства. Основен обект на анализ са девет неродствени, ареално дистантни, типологично различни езика. А чрез съпоставката на системните стойности на името и глагола в разглежданите езици се извеждат потенциално универсалните им характеристики и се идентифицират съответстващите им логико-ментални процеси.