Banner
Banner
Author: Мирена Легурска
ISBN: 978-954-07-4422-3
Pages: 174
Year: 2018
Availability: In Stock
Weight: 0.4 kg.
L: 16.5x23.5 cm.
Product Code: мека

15.00 лв

Qty

Мирена Легурска е преподавател по гражданско образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ. Интересите є са в областта на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, в областта на педагогиката, психологията и гражданското образование.

 

В книгата се разглеждат проблеми на гражданското образование в детската градина и в началния етап на основната образователна степен. Анализират се

международни документи и се изследва гражданското образование в учебните програми на някои европейски страни, поставят се въпроси за правата на детето в общоевропейски контекст и от гледна точка на българската образователна политика. В теоретичен план се представят същността и функциите на гражданското образование. Предлагат се методически решения за осъществяването му в детската градина и в началното училище, обръща се внимание на продължаващото обучение на детските и началните учители, представят се емпирични данни от изследване на нагласите им за квалификация и професионално развитие.

Книгата е предназначена за детски и начални учители и за всички, които се интересуват от проблемите на гражданското образование.