Banner
Banner
Author: Димитър Веселинов, Анна Ангелова
ISBN: 978-954-07-4255-7
Pages: 616
Year: 2017
Availability: In Stock
Weight: 1.1 kg.
L: 16.5x23.5 cm.
Product Code: твърда

25.00 лв

Qty

„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата картина през кодираната в семантиката им представа за света.

Структурата на речника улеснява историко-филологическото изучаване на френцизмите като части от историята и културата на българското общество, гносеологичното проучване на съкровищата от знания, натрупани и проектирани в речниковия състав, лингводидактическото моделиране на френцизмите като учебен материал за оптимизиране на процеса на обучение по френски език и др.


Том 1, 2, 3 и 4 са с изчерпан тираж.