Banner
Banner
Author: Яна Aндреева
Product Code: мека
Availability: In Stock
12.00 лв

Монографията изследва дневниците на девет значими португалски писатели от последните десетилетия на 20. век. Проследява се как писателският дневник съполага в плоскостта на художественото писане два интригуващи тематични комплекса - творческата реализация на индивида и социалното му битие. В писателските дневници изпъкват размисълът за обществената среда и преценката за събитията, които чертаят колективната история.