Banner
Banner
Author: Колектив
Product Code: твърда
Availability: In Stock
50.00 лв

Сборникът е издаден по повод 125 годишнината от създаването на Юридическия факултет при СУ "Св. Кл. Охридски".