Banner
Banner
Author: Колектив
ISBN: 978-954-07-4682-1
Pages: 112
Year: 2019
Availability: In Stock
Weight: 0.2 kg.

Product Code: мека

12.00 лв

Qty

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ЛАБОРАТОРИИТЕ С БИОХИМИЧНО,

ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

РАЗТВОРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

БЕЛТЪЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Методи за концентриране на белтъци и отстраняване на примеси

от белтъчни разтвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Методи за количествено определяне на белтъци. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Колориметрични методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SDS-полиакриламидна гел-електрофореза на белтъци (SDS-PAGE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ИЗБРАНИ МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ . . . . . . . 62

ЕНЗИМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Инвертаза – изследване на някои кинетични свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Изследване влиянието на инхибитори върху ензимната активност . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ДЕМОНСТРИРАНЕ НА JAK/STAT БИОХИМИЧНИЯ СИГНАЛЕН ПЪТ В ТРАЙНА

КЛЕТЪЧНА ЛИНИЯ ОТ ХЕПАТОЦИТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

МЕТОДИ В ИМУНОЛОГИЯТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ИЗГОТВЯНЕ НА ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112