Banner
Banner
Author: Тодор Танев
Product Code: мека
Availability: In Stock
14.00 лв

„Особено ценна е тезата на проф. Танев, че МОН трябва да отстъпи на другите ресорни министерства – и най-вече на бизнеса – контрола върху абсолютно всички направления на професионалното образование и обучение – както е отстъпило пред художествените и спортните училища, които са към своите министерства и гилдии, защото не може да се конкурира с тяхната експертиза.“

Цветан Симеонов

Председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата

 

„Манифестът на проф. Танев е необичаен, но точно в целта. Време беше да се потърси с научни средства цялостно решение за професионалното обучение. Смелите предложения за централна роля на бизнеса и издигане ролята на отрасловите министерства непременно ще отворят нова глава в дългогодишните дебати!“

Васил Велев

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България