Banner
Banner
Author: Ноеми Стоичкова
Product Code: мека
Availability: In Stock
16.00 лв

Книгата „Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878–1989)“ е първият систематичен опит върху конструиране на (само)съзнание на българската литературна критика в периода на модерната буржоазна държавност и по време на тоталитаризма. За първи път след промените от 90-те години на ХХ век се разглеждат функциите и ролите на социалистическата критика при формиране на литературното поле. За първи път обект на анализи са списанията „Септември“ и „Пламък“ – издания на СБП, които активно участват и законодателстват във формирането на критическия дискурс в епохата на НРБ.

Ноеми Стоичкова е преподавател по българска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторат на тема „Плагиатството – един аспект на интертекстуалността“. Автор е на редица научни статии, съставител е на няколко сборника, член е на редколегията на сп. „Литературата“.