Banner
Banner
Author: Цветанка Маринова
Product Code: мека
Availability: In Stock
14.00 лв

Mонографичното издание „Имунобиология на тимуса“ представя най-съществените структурни и имунобиологични характеристики на тимуса като централен орган на имунната система и неговата роля при физиологични условия и патологични състояния. То включва съвременни и дискусионни класически литературни данни с фундаментално медико-биологично значение и приложна стойност за медицинската практика, както и авторски резултати от защитен дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на медицинските науки”. Изданието е предназначено за специалисти, студенти и докторанти с интереси в областта на медицината, медицинската биология, имунобиологията, имуноморфологията и рецепторологията.